DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku , oprócz wydawnictw zwartych (książki) i wydawnictw ciągłych (czasopisma), gromadzone są dokumenty życia społecznego (zwane dżs-ami lub drukami ulotnymi). Planowo gromadzone są od 1976 roku. Zajmuje się tym Dział Informacyjno-Bibliograficzny.

Obok książek i czasopism regionalnych, dżs-y stanowią uzupełnienie informacji o Włocławku i powiecie włocławskim, a wcześniej (za lata 1975-1998) o województwie włocławskim.

Dokumenty życia społecznego są to wszelkiego rodzaju niewielkie druki

o charakterze: dokumentacyjnym, informacyjnym, reklamowym i propagandowym rejestrujące bieżące wydarzenia: społeczne, kulturalne i polityczne w różnych aspektach i przejawach. Ukazują się w formie: broszur, jednodniówek, afiszy, plakatów, programów, zaproszeń, ulotek itp.

W 2014 roku został utworzony elektroniczny katalog dokumentów życia społecznego, który znajdziecie Państwo TUTAJ.

Dokumenty życia społecznego przechowywane są w magazynie biblioteki. Można z nich skorzystać na miejscu w Czytelni Ogólnej (II piętro) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji zamówienia z pracownikiem czytelni.

W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić jakąkolwiek bibliotekę publiczną bez zbiorów dokumentów życia społecznego. Pełnią one bowiem doskonałą bazę informacyjną, pozwalają na zdobywanie wiedzy retrospektywnej o regionie i współczesnym życiu danego społeczeństwa.

Są także doskonałym źródłem informacji przy pisaniu prac: szkolnych, dyplomowych, magisterskich, badawczych, a także przy tworzeniu różnych publikacji i wystaw okolicznościowych.