NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych
w zbiorach bibliotek publicznych.

Wszystkie informacje na temat programu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019/

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka zakupiła:

w roku 2019 – 1145 egzemplarzy książek za kwotę 26 382, 00 zł, w tym : 1081 książek za kwotę 25 112, 34 zł oraz 64 audiobooki za kwotę 1269,66 zł,
w roku 2018 – 1222 egzemplarzy książek za kwotę 26 900,00 zł, w tym : 1180 książek za kwotę 26 055,93 zł oraz 42 audiobooki za kwotę 844, 07 zł,
w roku 2017 – 1124 egzemplarzy książek za kwotę 25 191,00 zł, w tym : 1075 książek za kwotę 24 176,45 zł oraz 49 audiobooków za kwotę 1084,06 zł,
w roku 2016 – 1384 egzemplarzy książek za kwotę 29 982,00 zł, w tym : 1313 książek za kwotę 28 540, 65 zł oraz 71 audiobooków za kwotę 1441,35 zł,
w roku 2015 – 1208 egzemplarzy książek za kwotę 27 789,00 zł, w tym: 1160 książek za kwotę 26 695,36 zł oraz 48 audiobooków za kwotę 1093, 64 zł.

„Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.