Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Włocławek
                                   szukaj w serwisie:

O F E R T A


Jak się zapisać do biblioteki?
O NAS
O patronie
Historia
Dyrekcja
S B P (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
D K K (Dyskusyjny Klub Książki)


KONKURSY
Informacje o konkursach
Wyniki konkursów


MBP ZAPRASZA

FILIE BIBLIOTEKI
Filia Nr 1 - ul. Grodzka
Filia Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Nr 3 - ul. Toruńska
Filia Nr 6 - ul. Żytnia
Filia Nr 7 - ul. Kapitulna
Filia Nr 8 - ul. Olszowa
Filia Nr 9 - ul. Sielska
Filia Nr 10 - ul. Kościelna
Filia Nr 11 - ul. Łęgska
Filia Dz. Nr 1 - ul. Warszawska
Filia Dz. Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Książki Mówionej ul. Warszawska

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Sekcja Obsługi Informatycznej
Wypożyczalnia
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Dział Współpracy i Promocji Biblioteki

Dział Gromadzenia i Opracow. Zbior.
Czytelnia Prasy
Dział Księgowości
Dział Organizacyjno-Administracyjny

NOWOŚCI WYDAWNICZE
 

Wszystkie wydawnictwa

DANE KONTAKTOWE
Godziny otwarcia
Linki
Kontakt
Archiwum wwwPitax

  VIII Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza   10 lutego 2016, 15:18
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku serdecznie zaprasza do kolejnej edycji

„VIII Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Z Arentowicza”


Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych
i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

Szczegóły i regulamin konkursu poniżej:


Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

ogłasza

VIII Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych
i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3-5 utworów poetyckich
o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
3. Wiersze powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
4. Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane
i nagradzane w innych konkursach.”
5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
6. Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
7. Wiersze należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Arentowicz”
8. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 kwietnia 2016r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 5 maja 2016r.
9. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora
o nagrodach i wyróżnieniach.
10. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.
  dodał: MBP

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-