Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Włocławek
                                   szukaj w serwisie:

O F E R T A


Jak się zapisać do biblioteki?
O NAS
O patronie
Historia
Dyrekcja
S B P (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
D K K (Dyskusyjny Klub Książki)


RODO
Przeczytaj, jakie masz prawa

KONKURSY
Informacje o konkursach
Wyniki konkursów


MBP ZAPRASZA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Wypożyczalnia
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Dział Analiz i Współpracy
Dział Promocji
Dział Gromadzenia i Opracow. Zbior.
Czytelnia Prasy
Dział Księgowości
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Samodzielne stanowisko ds. kadr
FILIE BIBLIOTEKI
Filia Nr 1 - ul. Grodzka
Filia Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Nr 3 - ul. Toruńska
Filia Nr 6 - ul. Żytnia
Filia Nr 7 - ul. Kapitulna
Filia Nr 8 - ul. Olszowa
Filia Nr 9 - ul. Sielska
Filia Nr 10 - ul. Kościelna
Filia Nr 11 - ul. Łęgska
Filia Dz. Nr 1 - ul. Warszawska
Filia Dz. Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Książki Mówionej ul. Warszawska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
 

Wszystkie wydawnictwa

DANE KONTAKTOWE
Godziny otwarcia
Linki
Kontakt
Archiwum wwwPitax

  Pocztówka z Włocławka - konkurs plastyczny   17 czerwca 2016, 11:56
Filia nr 3 zachęca do udziału w konkursie plastycznym "Pocztówka z Włocławka". Konkurs adresowany jest do dzieci do 13. roku życia.
Wystarczy jedna praca, zgłoszona do 5 września tego roku.
Sponsorem konkursu jest Anwil S.A. producent polichlorku winylu i nawozów azotowych.
Szczegóły - w Regulaminie poniżej:


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Pocztówka z Włocławka”


§ 1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.

§ 2
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest zilustrowanie (kredkami, farbami) wiersza Jacka Cudnego „Królowa” na przygotowanych drukach pocztówek oraz przesłanie ich do przyjaciela, znajomego, kolegi, koleżanki. Adresat będzie miał za zadanie odpowiedzieć na zawartą
w tekście zagadkę oraz odesłać kartkę na adres biblioteki. Nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych ilustracji oraz adresaci pocztówek, które zostaną przesłane na adres biblioteki, a także najbardziej aktywne szkoły i przedszkola. Dodatkowo wyróżnieni będą także autorzy, których kartki zostaną przesłane z najdalszych stron świata.

§ 3
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu ( Nadawca-ilustrator) mogą być dzieci do lat 13.
2. Adresat – bez ograniczeń wiekowych.

§ 4
Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Praca powinna być wykonana przez 1 autora.
3. Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może stanowić plagiatu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
5. W miejscu ”Nadawca” prosimy o wpisanie: wieku autora pracy, numeru telefonu lub adresu e- mail.
6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
7. Na pocztówkę lub kopertę przed wysłaniem należy nakleić znaczek pocztowy.
8. Wszelkie informacje i regulamin konkursu można uzyskać bezpośrednio w Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku (Włocławek,
ul. Toruńska 87, tel. 54 231 53 34) lub na stronie http://www.biblioteka.wloclawek.pl/
oraz blogu https://filia3mbpwloclawek.wordpress.com/
9. Pocztówki do kolorowania można pobrać we wszystkich oddziałach dziecięcych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.

§ 5
1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
2. Do oceny złożonych prac powołane zostanie Jury. Jury przyzna autorom najlepszych prac nagrody i wyróżnienia.

§ 6
Terminarz
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.biblioteka.wloclawek.pl
2. Prace należy przesłać do 5 września 2016 r.
Adres na który należy wysłać prace:
Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, ul. Toruńska 87,
87-800 Włocławek z dopiskiem „Pocztówka z Włocławka” ( decyduje data stempla pocztowego)
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
4. Data rozstrzygnięcia konkursu i uroczystego wręczenia nagród podana zostanie na stronie http://www.biblioteka.wloclawek.pl/ oraz blogu http://filia3mbpwloclawek.wordpress.com
5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie filii.

§ 7

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja regulaminu należy do Przewodniczącego Jury.


Sponsorem konkursu pod nazwą „Pocztówka z Włocławka” jest Anwil S.A. producent polichlorku winylu i nawozów azotowych.
  dodał: MBP

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-