Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Włocławek
                                   szukaj w serwisie:

O F E R T A


Jak się zapisać do biblioteki?
O NAS
O patronie
Historia
Dyrekcja
S B P (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
D K K (Dyskusyjny Klub Książki)


RODO
Przeczytaj, jakie masz prawa

KONKURSY
Informacje o konkursach
Wyniki konkursów


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Wypożyczalnia
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Dział Analiz i Współpracy
Dział Promocji
Dział Gromadzenia i Opracow. Zbior.
Czytelnia Prasy
Dział Księgowości
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Samodzielne stanowisko ds. kadr
FILIE BIBLIOTEKI
Filia Nr 1 - ul. Grodzka
Filia Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Nr 3 - ul. Toruńska
Filia Nr 6 - ul. Żytnia
Filia Nr 7 - ul. Kapitulna
Filia Nr 8 - ul. Olszowa
Filia Nr 9 - ul. Sielska
Filia Nr 10 - ul. Kościelna
Filia Nr 11 - ul. Łęgska
Filia Dz. Nr 1 - ul. Warszawska
Filia Dz. Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Książki Mówionej ul. Warszawska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
 

Wszystkie wydawnictwa

DANE KONTAKTOWE
Godziny otwarcia
Linki
Kontakt
Archiwum wwwPitax

  Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach   11 kwietnia 2018, 13:45
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na kolejną XII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Konkurs od 11 lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wielu młodych poetów. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników z całej Polski. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ze swej strony zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących poetów oraz starszej, „piszącej do szuflady” młodzieży.
Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki


ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko - Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
PATRONAT MEDIALNY
„Wiadomości Choceńskie”
„Gazeta Kujawska”
Włocławski Portal Internetowy www.q4.pl


Regulamin
XII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach


Cele konkursu:
- przybliżenie postaci kujawskiego poety Leona Stankiewicza,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
- promocja młodych twórców,
- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.
Zasady przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i członków grup literackich.
2. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja (klasy gimnazjalne), szkoły średnie.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów. Utwory powinny być podpisane godłem i nadesłane w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej).
Do zestawu wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora.
Koperta powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwę szkoły i ewentualnie dane opiekuna.
4. Na konkurs nie należy przysyłać prac: niesamodzielnych, wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych konkursach.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Prace należy dostarczyć do 18 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń lub szkolasmilowice@poczta.onet.pl (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
7. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
8. Organizator przewiduje przyznanie: I, II i III nagrody w 3 kategoriach, wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie.
9. Nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
10. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów planowana jest na 5 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali Q4.pl, www.chocen.pl.
11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publicznego prezentowania nagrodzonych utworów.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na publikację nagrodzonych utworów.
13. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.

Osoba odpowiedzialna:
Sławomir Gwardecki tel. 608576277, 054 284 51 86.
  dodał: MBP

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-