Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Włocławek
                                   szukaj w serwisie:

O F E R T A


Jak się zapisać do biblioteki?
O NAS
O patronie
Historia
Dyrekcja
S B P (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
D K K (Dyskusyjny Klub Książki)


RODO
Przeczytaj, jakie masz prawa

KONKURSY
Informacje o konkursach
Wyniki konkursów


MBP ZAPRASZA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Sekretariat
Wypożyczalnia
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Dział Analiz i Współpracy
Dział Promocji
Dział Gromadzenia i Opracow. Zbior.
Czytelnia Prasy
Dział Księgowości
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Samodzielne stanowisko ds. kadr
FILIE BIBLIOTEKI
Filia Nr 1 - ul. Grodzka
Filia Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Nr 3 - ul. Toruńska
Filia Nr 6 - ul. Żytnia
Filia Nr 7 - ul. Kapitulna
Filia Nr 8 - ul. Olszowa
Filia Nr 9 - ul. Sielska
Filia Nr 10 - ul. Kościelna
Filia Nr 11 - ul. Łęgska
Filia Dz. Nr 1 - ul. Warszawska
Filia Dz. Nr 2 - ul. Dziewińska
Filia Książki Mówionej ul. Warszawska

NOWOŚCI WYDAWNICZE
 

Wszystkie wydawnictwa

DANE KONTAKTOWE
Godziny otwarcia
Linki
Kontakt
Archiwum wwwPitax

  Filia nr 3 organizuje konkurs plastyczny dla dzieci   20 kwietnia 2018, 10:47
Filia nr 3 zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym (klasy I – III) do udziału w konkursie plastycznym "Ilustracje do wierszy Wandy Chotomskiej”.
Termin zgłaszania prac: 31 maja.
Konkurs jest częścią zadania pt. "W niezapomnianym Chotomkowie” poświęconego Wandzie Chotomskiej
w rocznicę jej śmierci, w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.
Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.


Konkurs plastyczny dla dzieci
pt.” Ilustracje do wierszy Wandy Chotomskiej”
Regulamin konkursu
1.Konkurs jest częścią zadania pt. ” W niezapomnianym Chotomkowie” poświęconego Wandzie Chotomskiej w rocznicę jej śmierci, w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.
2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i wiedzy o książce z uwzględnieniem twórczości Wandy Chotomskiej, upowszechnianie wiedzy o działalności bibliotek i pracy bibliotekarza, promowanie twórczości dzieci i młodzieży, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, zachęcanie do innych niż komputer i smartfon form spędzania czasu.
3. Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Filia nr 3, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek.
4. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy I – III).
5. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej do wybranego wiersza Wandy Chotomskiej.
6. Technika plastyczna pracy jest dowolna.
7. Na konkurs można zgłosić tylko 1 pracę. Praca musi być samodzielna, nigdzie niepublikowana, wykonana w formacie A-4.
8. Do prac winna zostać dołączona metryczka, zawierająca: tytuł wiersza, do którego namalowana została ilustracja, imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę szkoły, numer telefonu lub e-mail kontaktowy.
9. Termin trwania konkursu: od 20 kwietnia do 31 maja 2018 r. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31 maja 2018r. W przypadku przesłania prac pocztą liczy się data stempla pocztowego.
10. Miejsce przyjmowania prac: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, Filia nr 3, ul. Toruńska 87, 87-800 Włocławek
11. Dostarczone prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wiekowych.
12. Wyniki konkursu zostaną podane na: stronie interentowej biblioteki http://www.biblioteka.wloclawek.pl/
13. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 czerwca br. godz. 16.00 w siedzibie Filii nr 3 MBP przy ul Toruńskiej 87 we Włocławku.
14. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w postaci wystawy. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Kontakt: tel. 54 231 53 34, e-mail: mbp_f3_wieniecka@poczta.onet.pl

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku a także innych materiałach promocyjnych Organizatora oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).


Zapraszamy do udziału w konkursie
  dodał: MBP

  Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005-