105. rocznica urodzin Marianny Ziomek

105 lat temu urodziła się Marianna Ziomek, siostra zakonna, łączniczka w czasie II wojny światowej, bibliotekarka.

Źródło: „Włocławski Słownik Biograficzny”, t. VIII, red. S. Kunikowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2019, s. 213– 214.

A po więcej informacji o regionie i związanych z nim osobach zapraszamy do katalogu i Czytelni.