115. rocznica powstania Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza we Włocławku

115 lat temu, 2 maja 1907 r. został zatwierdzony statut Towarzystwa Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza we Włocławku.

Założyciele Towarzystwa stawiali sobie za cel krzewienie kultury i upowszechnianie myśli naukowej w kontekście budowania polskiej tożsamości narodowej wśród lokalnej społeczności. Cel miał zostać osiągnięty za pośrednictwem zgromadzonej literatury beletrystycznej i naukowej oraz licznych tytułów prasowych.

Twórcami organizacji byli: Jadwiga Langiewiczowa, Helena Bojańczyk, Jerzy Bojańczyk, Ewelina Beczkowicz, Kazimierz Beczkowicz, Adela Kochanowicz, Józef Kochanowicz, Zofia Kowalewska, Bohdan Kowalewski, Bolesław Bystydzieński, Adolf Lipczewski, Bronisław Kocent, dr Wacław Kraszewski.

Zarząd Towarzystwa zobligowany był do urządzenia biblioteki i czytelni, mianowania bibliotekarzy, układania budżetu, sporządzania statystyk, gromadzenia księgozbioru i prowadzenia odczytów.

Biblioteka i Czytelnia im. Adama Mickiewicza mogła powstać głównie za sprawą hojnych darczyńców. Fundatorami książek byli głównie członkowie założyciele, ale również Michał Arct z Warszawy, ofiarodawca książek naukowych oraz baron Leopold Kronenberg i senatorowa Fajfertowa którzy wspomagali finansowo inicjatywę. Do księgozbioru włocławskiej biblioteki trafiły też egzemplarze pochodzące z Biblioteki Kolejowej w Pruszkowie. Zbiory były systematycznie powiększane dzięki składkom członków założycieli oraz opłatom abonamentowym czytelników.

Organizacja istniała do 1939 r., a po wojnie pozostałości jej księgozbioru zostały włączone do zbiorów nowo organizowanej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.

Zapraszamy również do zapoznania się ze strukturą pierwszego katalogu Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza we Włocławku, którą prezentowaliśmy we wcześniejszym poście: https://tiny.pl/98bsw