555. rocznica śmierci Johannesa Gutenberga

Powstanie pierwszej przemysłowej metody druku przyczyniło się do wielu przemian kulturalnych, społecznych i politycznych w całej Europie. Wynalazek ten był na tyle znaczący, że wydanie Biblii Gutenberga uznaje się za jedną z cezur kończących epokę średniowiecza, a rozpoczynających renesans – okres utożsamiany z odrodzeniem sztuk i nauk.

Dziś obchodzimy 555. rocznicę śmierci wynalazcy druku Johannesa Gutenberga.