Kujawska Kolejka Wąskotorowa we Włocławku

Dokładnie 45 lat temu, w sierpniu 1978 roku we Włocławku podjęto ostateczną decyzję o likwidacji kolei wąskotorowej wraz z jej stacją, znajdującą się w pobliżu dworca kolei normalnotorowej.

Pod koniec XIX wieku we wschodniej części Kujaw należącej do zaboru rosyjskiego zaczęły powstawać nowoczesne cukrownie. Jedna z nich została otwarta w 1894 roku w Brześciu Kujawskim. Po kilku latach funkcjonowania tej fabryki zwrócono uwagę na trudności związane z dostarczaniem różnych towarów. W 1900 roku rozpoczęły się prace nad budową kolei wąskotorowej, której stacja początkowa znajdowała się w Brześciu Kujawskim. W ciągu kilku lat inwestycja była systematycznie poszerzana i w 1907 roku doprowadzono do Włocławka linię kolejową o szerokości toru 750 mm i długości 11 km. Miała ona służyć przede wszystkim doprowadzeniu węgla i kamienia wapiennego do cukrowni w Brześciu Kujawskim.

Po kilkudziesięciu latach stacja doczekała się nowego dworca oddanego do użytku w 1936 roku.

U schyłku lat 70. postanowiono zlikwidować wąskotorówkę we Włocławku, gdyż w tamtym czasie przeszkadzała ona w planowaniu nowych inwestycji drogowych. Po raz ostatni pociągi kursowały 21 kwietnia 1978 roku, a następnego dnia zerwano tory i wywieziono wagony. Kontynuacja rozbiórki nastąpiła po ostatecznej decyzji ministra komunikacji z sierpnia 1978 roku. Pomimo wygaszenia stacji dworzec otwarty w latach 30. nie uległ demontażowi i istnieje do dziś.

Zdjęcie archiwalne stacji kolejowej Kujawskiej Kolejki Wąskotorowej we Włocławku pochodzi z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego – domena publiczna.