80. rocznica likwidacji getta we Włocławku

Z kart historii Włocławka


27 kwietnia 1942 roku rozpoczęła się ostateczna likwidacja getta włocławskiego utworzonego jesienią 1940 r.
Na dzielnicę utworzenia getta wybrano miejsce najbardziej zaniedbane, brudne i nie skanalizowane. Z najbiedniejszej dzielnicy Rakutówek wysiedlono około 600 Polaków, a umieszczono około 3 – 4 tysięcy Żydów, Rakutówek był dzielnicą nędzy.
Teren getta wytyczono ulicami : Obrońców Pokoju, Nowowiejską, Starodębską i torami kolejowymi. Obszar getta podzielono na wzór obozu koncentracyjnego na sektory. Wszystkie ogrodzenia zostały zlikwidowane aby niemiecka policja mogła lepiej kontrolować ruch ludności. Nadzór policyjny i polityczny nad gettem miało gestapo.W getcie panowały straszne warunki. Przeludnienie, brak kanalizacji i sieci wodociągowej, powodowały, że Żydzi masowo umierali. Do uciekinierów strzelano bez uprzedzenia.
Pierwszy transport z Żydami wyjechał po 20 czerwca 1941 roku, do Poznania. Wywieziono wówczas 500 Żydów. Następny, tej samej wielkości wyjechał do Chodzieży. Od września 1941 roku rozpoczęto wywóz ludności żydowskiej do getta w Łodzi. Począwszy od 27 kwietnia 1942 roku, przez trzy dni, wywożono pozostałą ludność żydowską z getta. Trzy transporty pojechały prosto do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Na przełomie kwietnia i maja 1942 roku getto zostało zlikwidowane. Rudery getta i cały teren w celu zatarcia śladów oblano benzyną i spalono.
Dziś w miejscu byłego getta stoi obelisk stylizowany na macewę z dwujęzycznym napisem po polsku i hebrajsku, ustawiony w miejscu zdewastowanego w 1941 r. cmentarza żydowskiego przy ul. ul. Nowomiejskiej, upamiętniający wszystkich pomordowanych Żydów Włocławka.


Zachęcamy do zapoznania się z bogatym zbiorem fotografii z terenu włocławskiego getta, opublikowanym przez Instytut Yad Vashem: https://tiny.pl/98l2m


Fotografia przedstawia tablicę upamiętniającą getto włocławskie; źródło: Wikipedia; autor: Jamzewsizazamcze; udostępniona na licencji Creative Commons Attribution 3.0 Unported.