„Afryka Kazika” – spotkanie z Łukaszem Wierzbickim

22 maja 2019 r., podczas spotkania z Łukaszem Wierzbickim w Filii nr 6, uczestnicy wyruszyli w podróż po Afryce śladami polskiego podróżnika,korespondenta,fotografa i pioniera polskiego reportażu, Kazimierza Nowaka.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką II” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.