ANWIL S.A. mecenasem księgozbioru popularnonaukowego i nowej literatury branżowej MBP we Włocławku

W ramach umowy sponsorskiej ANWIL S.A. wzbogacił księgozbiór popularno-naukowy włocławskiej biblioteki o 336 najnowszych pozycji książkowych na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Kooperacja obu podmiotów to nie tylko sposób na wzajemną promocję obu podmiotów, ale przede wszystkim na promowanie nauki jako wartości samej w sobie.

Książki zasponsorowane przez Anwil SA będą dedykowane przede wszystkim uczniom szkól średnich liceów profilowanych i szkól technicznych, studentom uczelni wyższych, zwłaszcza politechnik, kadrze technicznej, inżynieryjnej oraz wszystkim czytelnikom, których interesuje literatura popularno-naukowa.

Książki opatrzone pieczęcią sponsora obejmują różne dziedziny:

  • Chemię analityczną, fizyczną, organiczną, nieorganiczną i bionieorganiczną, medyczną,
  • Fizykę kwantową, atomu, fizykę przyszłości,
  • Robotykę, inżynierię mechaniczną, elektrotechnikę, automatykę,
  • Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii,
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm,
  • Sztuczną inteligencję,
  • Medycynę: choroby autoimmunologiczne, opiekę nad osobami chorymi, kosmetologię, rehabilitację medyczną i fizjoterapię oraz wypadki przy pracy.

Księgozbiór jest dostępny w Wypożyczalni przy Placu Staszica 1 oraz w naszym katalogu w specjalnie oznaczonej kolekcji.