Anwil S.A. wzbogacił księgozbiór biblioteki

W ramach umowy sponsorskiej spółka akcyjna Anwil wzbogaciła księgozbiór popularnonaukowy włocławskiej biblioteki o 337 najnowszych pozycji książkowych na łączną kwotę 20 tysięcy złotych. Jest to niezwykle cenna inicjatywa, bowiem dla naszej biblioteki, podobnie jak dla większości bibliotek kompletowanie i uaktualnianie księgozbioru popularnonaukowego jest jednym z największych wyzwań. Wiąże się to nie tyle z dostępnością tej literatury, ile z kosztami. Przeciętnie jeden egzemplarz książki popularnonaukowej jest dwu, a nawet trzykrotnie droższy od książki beletrystycznej należącej do literatury pięknej. Wyrażamy wdzięczność firmie Anwil S.A. za popularyzowanie czytelnictwa, a przede wszystkim literatury popularnonaukowej i branżowej w środowisku lokalnym.

Książki zasponsorowane przez Anwil S.A. będą dedykowane przede wszystkim uczniom szkól średnich liceów profilowanych i szkól technicznych, studentom uczelni wyższych, zwłaszcza politechnik, kadrze technicznej, inżynieryjnej oraz wszystkim czytelnikom, których interesuje literatura popularnonaukowa.

Książki opatrzone pieczęcią sponsora obejmują różne dziedziny:

-Chemię analityczną, fizyczną, organiczną, nieorganiczną i bionieorganiczną, medyczną,
-Fizykę kwantową, atomu, fizykę przyszłości,
-Robotykę, inżynierię mechaniczną, elektrotechnikę, automatykę,
-Bezpieczeństwo energetyczne i odnawialne źródła energii,
-Bezpieczeństwo międzynarodowe, terroryzm,
-Sztuczną inteligencję,
-Medycynę: choroby autoimmunologiczne, opiekę nad osobami chorymi, kosmetologię, rehabilitację medyczną i fizjoterapię oraz wypadki przy pracy.