Ateneum Kapłańskie

115 lat temu, w styczniu 1909 roku, we Włocławku powstało pierwsze w Królestwie Polskim teologiczno-społeczne czasopismo naukowe – „Ateneum Kapłańskie”. Założycielem miesięcznika był ks. Idzi Radziszewski, absolwent Seminarium Duchownego we Włocławku. Tam też w latach 1901–1914 pracował jako profesor filozofii i pedagogiki, pełniąc w tym czasie również funkcje wicerektora (1901–1905) oraz rektora (1908–1911). Od początku swojego istnienia założone przez niego czasopismo jest związane właśnie z włocławskim seminarium duchownym. W latach 1932–1939 obowiązki redaktora „Ateneum Kapłańskiego” sprawował ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia.

Dlaczego akurat rok 1909? Złagodzenie przepisów cenzury przez Rosję w 1905 roku spowodowało znaczny wzrost druku w Królestwie Polskim. Niestety, i tak doszło do represji, a „Ateneum Kapłańskie” zmagało się z uciskiem władz carskich do 1914 roku. Ks. Antoni Szymański (redaktor naczelny w latach 1909–1918) był w tym okresie karany grzywną i aresztem.

„Ateneum Kapłańskie” pamięta jeszcze czasy zaborów, a jest wydawane aż po dziś dzień. Do tej pory ukazało się 689 zeszytów, które prezentują ciągłą współpracę z teologami z Polski i zagranicy. Od 1990 roku wydawniczą pieczę nad czasopismem sprawuje Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, natomiast redaktorami – od początku tego pisma aż do teraz – są profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Aktualnie „Ateneum Kapłańskie” jest dwumiesięcznikiem.

W naszej bibliotece znajdziecie archiwalne numery „Ateneum Kapłańskiego” od 1964 roku.

Przypominamy, iż wszystkie czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni przy ul. Warszawskiej 11/13.

Zachęcamy do lektury.