Biblioteki otwarte !

Mamy dziś dla Państwa jeszcze lepsze wieści !

Na podstawie § 10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. oraz rekomendacji dyrektora Biblioteki Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. od jutra tj., soboty 28 listopada 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku przywraca możliwość wypożyczania książek z wolnym dostępem do księgozbioru w bibliotece centralnej przy Placu Staszica 1 oraz we wszystkich filiach bibliotecznych ( z wyjątkiem Filii nr 7, której otwarcie nastąpi po remoncie 7 grudnia 2020r. ) z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego. Udostępnianie zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

W celu zachowania Państwa bezpieczeństwa prosimy o:

1. Wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie, mailowo lub za pomocą katalogu online i odwiedzanie naszych placówek po odbiór zarezerwowanych zbiorów,

2. Czytelników – seniorów (po 60. roku życia), osoby chore i niepełnosprawne o korzystanie z usługi „Książka na telefon” – tj. możliwości dostarczenia książek do domu. (https://tiny.pl/tsxpn).

Informujemy również, że nie będą naliczane kary za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, a termin zwrotu książek zostanie automatycznie przedłużony (nie dotyczy zaległości powstałych do 6 listopada 2020 r., tj. przed datą zamknięcia instytucji kultury).

Wciąż (do odwołania) nie będzie można korzystać na miejscu z prasy, materiałów bibliotecznych oraz stanowisk komputerowych. Informacja o dniach i godzinach pracy biblioteki oraz filii dostępna jest na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wloclawek.pl.

Zapraszamy w nasze biblioteczne progi.