„Chory w rodzinie” – spotkanie w Filii nr 2

Spotkanie „Chory w rodzinie” jest kolejną odsłoną cyklu „Rodzina – to ważne!”.
Tym razem  Czytelnicy Filii nr 2 przy ul. Dziewińskiej 17 mieli okazję skorzystać z eksperckiej wiedzy zaproszonych gości – pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz pielęgniarki środowiskowej z „Przychodni na Plantach”. Goście udzielali specjalistycznych porad w zakresie kompleksowej opieki nad osobą chorą. Spotkanie było jednocześnie okazją dla czytelników do wymiany doświadczeń i szczerej dyskusji na temat wyzwań wynikających z codziennej troski o chorego.
Ponadto bibliotekarze zaprezentowali  możliwości wyszukiwania publikacji specjalistycznych w naszym katalogu on-line. Zaproponowano także terapię literaturą piękną – wskazano powieści, w których czytelnik może „przejrzeć się jak w lustrze”.