CZERWIEC

DataWydarzenia
1952r.(70) grupa włocławskich artystów powołała do życia tzw. Grupę Kujawską
1992r.(30) powstał Państwowy Teatr Impresaryjny
1997r.(25) na sesji Rady Miejskiej zaprezentowane zostały symbole miasta – flaga, pieczęć i hejnał
1997r.(25) odbyły się pierwsze uroczyste obchody Dni Włocławka
2.06.1982r.(40+) zm. Tadeusz Maria Bronisław Fopp, pułkownik LWP, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Szarych Szeregów, Armii Krajowej, batalionu szturmowego „Parasol”, uczestnik powstania warszawskiego
8.06.1897r.(125) ur. się Felicjan Roman Brejer, lekarz, działacz społeczny, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-AK
9.06.1822r.(200+) zm. Mateusz Gładyszewski, deputowany na sejm, ławnik i radny miejski, kupiec zbożowy
9.06.1902r.(120) papież Leon XIII mianował księdza Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego biskupem kujawsko – kaliskim
11.06.2007r.(15+) zm. Krystyna Włodkowska, twórczyni ludowa
15.06.1932r.(90) ur. się Wit Płażewski, artysta rzeźbiarz, projektant ceramiki i szkła, pedagog, działacz sportowy
17.06.1907r.(115) ur. się Leon Stankiewicz, działacz ludowy, nauczyciel, poeta, założyciel „Kapeli Spod Kowala”
18.06.1922r.(100) ur. się Janina Bojakowska w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Marty – Serafina. Długoletnia pracownica Kurii Diecezjalnej we Włocławku, odznaczona papieskim orderem „Pro Eccelesia et Pontifice”
20.06.1907r.(115) powstało Towarzystwo Muzyczno – Dramatyczne
21.06.1542r.(480) wznowił działalność cech krawców
22.06.1942r.(80+) zm. w Dachau Wiktor Filip Potempa, ksiądz, filozof, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
25.06.1557r.(465+) zm. Jan Drohojowski, biskup kujawski
26.06.1942r.(80+) zm. Stanisław Jakub Skarżyński, podpułkownik, pilot Wojska Polskiego
28.06.1942r.(80+) zm. Józef Straszewski, ksiądz rzymskokatolicki, organizator i pierwszy proboszcz parafii pw. św. Stanisława we Włocławku, więzień obozu koncentracyjnego, błogosławiony w 1999 r. przez Jana Pawła II wraz ze 107 innymi męczennikami z czasów II wojny światowej. Na jednym ze skrzydeł drzwi spiżowych katedry włocławskiej przedstawieni zostali męczennicy diecezji włocławskiej z czasu II wojny światowej wśród nich ks. Józef Straszewski.
29.06.1657r.(365) w wyniku walk ze Szwedami, ponad 70 mieszkańców zginęło, miasto poniosło wiele strat, zostało spalone i złupione
30.06.1892r.(130) ur. się Stefan Pachnowski, prezydent miasta Włocławek w latach 1926 – 1933.