CZERWIEC

Data:Wydarzenia:
1949 r.(75) zamknięte zostało Prywatne Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza oraz Prywatne Gimnazjum
i Liceum Żeńskie ss. Urszulanek
2.06.1929 r.(95) ur. się Wacław Antoni Kwiatkowski, starszy cechu, działacz polityczny i społeczny, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego we Włocławku
5.06.1944 r.(80) ur. się Wiesław Antoni Wróblewski, wiceprezydent Włocławka, publicysta, społecznik, nauczyciel akademicki,
6.06.1904 r.(120) ur. się Tadeusz Władysław Knapiński, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych
6.06.1984 r.(40) zm. Zbigniew Borowy, płk pożarnictwa, obrońca Warszawy w 1939 r., komendant Powstańczej Warszawskiej Straży Pożarnej, kawaler Krzyża Orderu „Virtuti Militari”
8.06.1954 r.(70) zm. Zofia Degen-Ślósarska, dyrektor liceum im. Marii Konopnickiej
we Włocławku
10.06.1989 r.(35) zm. Tadeusz Roman Guzenda, ksiądz, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, dyrygent chórów katedralnych, członek kapituły katedralnej
10.06.2014 r.(20) zm. Zbigniew Stec, artysta malarz
11.06.1869 r.(155) ur. się Wojciech Helbich, duszpasterz rolników, katecheta zakonnik
11.06.1904 r.(120) ur. się Władysław Świtalski, rzemieślnik, właściciel zakładu jubilersko-grawerskiego
11.06.1914 r.(110) zm. Leon Moczyński, ksiądz, założyciel włocławskich chórów katedralnych
11.06.1944 r. (80) zm. Aleksander Laszenko, artysta malarz, pułkownik w armii rosyjskiej
i w Wojsku Polskim, podróżnik
11.06.1969 r.(55) zm. Józef Tykociński (Tykociner Joseph), twórca systemu udźwiękawiania filmów
12.06.1939 r.(85) papież Pius XII mianował księdza Michała Kozala sufraganem włocłwskim
13.06.1969 r.(55) zm. Maria Marcinkowska z d. Bartel, łączniczka i kurierka Komendy Okręgu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Pomorze
14.06.1924 r.(100) ur. się Napoleon Dzwonkowski, lekkoatleta, sportowiec
14.06.1964 r.(60) przy ul. Bukowej odsłonięto pomnik Stefana Żeromskiego
16.06.1979 r.(45) na zjeździe w Ciechocinku powołano Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Pierwszym prezesem został
prof. dr hab. Antoni Kotełko
18.06.1914 r.(110) zm. Izabela Zbiegniewska, nauczycielka i założycielka pensji
dla dziewcząt, patriotka, działaczka społeczna
19.06.1969 r.(55) przy stopniu wodnym na Wiśle uruchomiono śluzę dla żeglugi śródlądowej. Jako pierwszy przepłynął parowiec”Bałtyk”
20.06.1954 r.(70) zm. Zofia Zglińska, nauczycielka tajnego nauczania, uczestniczka walki cywilnej z okupantem, działaczka społeczna
21.06.2004 r.(20) zm. Wit Płażewski, artysta rzeźbiarz, projektant ceramiki i szkła, pedagog, działacz sportowy
22.06.1919 r.(105) ur. się Henri Tajfel (Hersz Mordke, Heniek), psycholog, specjalista psychologii społecznej,autor teorii tożsamości społecznej oraz odkryć dotyczących uprzedzeń, stereotypów, i procesów międzygrupowych, wykładowca uniwersytecki
22.06.1894 r.(130) ur. się Janina Matulka
w zgromadzeniu Jadwiga, siostra Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, wychowawczyni Domu Sierot „Opatrzność”, nauczycielka tajnego nauczania
22.06.1869 r.(155) ur. się Ignacy Lojola Paulin Charszewski, ksiądz, krytyk literacki, publicysta, popularyzator teologii
23.06.1879 r.(145) ur. się Jan Kochanowicz, aktor
i reżyser teatralny, działacz społeczny
i teoretyk sztuki aktorskiej
24.06.1909 r.(120) zm. Mieczysław Gruell, uczestnik powstania styczniowego, zasłużony lekarz naczelny szpitala św. Antoniego we Włocławku, społecznik
24.06.1874 r.(150) ur. się Aleksander Barcikowski, ordynator oddziału i dyrektor Szpitala św. Antoniego we Włocławku
25.06.1929 r.(95) ur. się Tadeusz Gembicki, wojewoda włocławski
26.06. 1819 r.(205) Jan Neygart został pierwszym prezydentem miasta w okresie zaborów
26.06.1909 r.(115) ur. się Jan Paweł Grajnert, proboszcz włocławskiej parafii katedralnej, historyk sztuki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, więzień polityczny
28.06.1994 r.(30) Maria Danilewicz Zielińska została Honorową Obywatelką miasta Włocławka
29.06.1869 r.(155) ur. się Aleksander Henryk Grąbczewski, kupiec, działacz społeczny, prezes i honorowy członek straży pożarnej
29.06.1959 r.(65) oddany został do użytku przekaźnik telewizyjny dla Włocławka