CZERWIEC

Data CZERWIEC
1926r. (95) rozpoczęto budowę drugiego mostu przez rzekę Zgłowiączkę przy ul. Kilińskiego
1.06.1976r. (45) zarządzeniem wojewody powołane zostało Biuro Wystaw Artystycznych, z siedzibą w wyremontowanej świetlicy Zakładów Mechanicznych URSUS przy ul. Kościuszki 2, dyrektorem została Janina Twardy
2.06.1961r. (60) w mieście odbyły się międzynarodowe zawody kolarskie na torze
6.06.1966r. (55+) zm. Stefan Konstanty Truszczyński, organmistrz, dyrektor fabryki organów Dominika Biernackiego we Włocławku
6.06.1991r. (30) Włocławek przez dwa dni gościł Ojca Świętego Jana Pawła II w trakcie pielgrzymki do kraju. Papież wygłosił homilię na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie. Ponadto spotkał się z nauczycielami i katechetami w Katedrze włocławskiej oraz poświęcił krzyż na tamie (upamiętniający śmierć ks. Jerzego Popiełuszki)
7.06.1936 r. (85) ur. się Sławomir Kalembka, historyk, rektor UMK w Toruniu, wykładowca WSHE we Włocławku, działacz społeczny
7.06.1951r. (70+) zm. Bolesław Bonawentura Wróblewski, duchowny, działacz społeczno-narodowy, poseł na Sejm II RP
9.06.1976r. (45+) zm. Jan Górski, inżynier, pierwszy lotnik arktyczny
10.06.1886r. (135+) zm. Józef Stobiecki Ostoja, ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego, kanonik kapituły katedralnej, członek Rady Miejskiej we Włocławku
12.06.1976r. (45) w 24 numerze „Polityki” ukazał się artykuł pt. Tajemniczy Stefański. Rewelacja czy apokryf o Zbigniewie Stefańskim – szklarzu z Włocławka, pionierze osadnictwa polskiego w Ameryce
12.06.1896r. (125+) zm. Michał Nowodworski, wychowanek seminarium duchownego we Włocławku, profesor, publicysta, redaktor, biskup diecezji płockiej
15.06.2016r. (5+) zm. Marian Włosiński, profesor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, krajowy duszpasterz kuratorów oświaty, kapelan papieski
15.06.1916r. (105) uruchomiono pierwszą elektrownię miejską
18.06.2006r. (15+) zm. Helena Wodzicka, nauczycielka tajnego nauczania, uczestniczka walki cywilnej z okupantem w latach 1939-1945
18.06.1941r. (80) ur. się Przemysław Marek Piskorski, wojewoda włocławski, dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej we Włocławku
21.06.1941r. (80) wywieziono pierwszy transport Żydów do Poznania (500 osób). Był to początek likwidacji jednego z najmniejszych gett w okupowanej Polsce
22.06.1941r. (80) dokonano pierwszej masowej łapanki ludności wychodzącej z mszy świętej w kościele pw. św. Stanisława, z których większość wysłano na roboty do Niemiec
24.06.1611r. (410+) zm. Kasper Lindener Junior h. Lelita, kanonik i medyk kapituły włocławskiej, doktor medycyny i filozofii
25.06.1941r. (80) ur. się Władysław Józef Skrzypek, polityk, nauczyciel, samorządowiec, doktor nauk humanistycznych, w latach 2002–2006 prezydent Włocławka, poseł na Sejm III kadencji
26.06.1911r. (110) ur. się Jan Mieczysław Sowiński, artysta ceramik i grafik, projektant przemysłowy, żołnierz kampanii wrześniowej, więzień obozów koncentracyjnych
26.06.1921r. (100) ur. się Władysław Magielski, wiceprezes Kujawskiego Związku Polityczno-Literackiego, ofiara zbrodni niemieckich
27.06.2011r. (10+) zm. Marian Zygmunt Gawłowski, polski papiernik i działacz komunistyczny, poseł na Sejm PRL VI kadencji
27.06.1991r. (30+) zm. Jan Aleksander Szczerbiak, dyrektor LZK, nauczyciel, poeta. Swoje wiersze publikował w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, almanachach i zbiorkach indywidualnych
28.06.1846r. (175) ur. się Leon Piotr Bojańczyk, przemysłowiec, filantrop
28.06.1861r. (160) ur. się Władysław Paweł Krynicki, wychowanek a potem profesor i rektor seminarium duchownego, biskup włocławski, teolog, historyk
29.06.1926r. (95+) zm. Władysław Kaniewski, kapitan Wojska Polskiego, hallerczyk
29.06.1976r. (45+) zm. Franciszek Heliodor Szummer, lekarz, członek sztabu i szef wydziału sanitarnego Bojowej Organizacji Ludowej, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, działacz społeczny
30.06.1996r. (25+) zm. Władysław Szafrański, ksiądz, więzień obozów koncentracyjnych, profesor prawa Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, oficjał Sądu Kościelnego we Włocławku, pisarz religijny