Digitalizacja zbiorów biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku w II połowie 2018 roku przystąpiła do projektu „Kultura w zasięgu 2.0” i zgodnie z harmonogramem kontynuuje digitalizację w tymczasowej siedzibie przy pl. Staszica 1. Celem tego projektu jest przede wszystkim cyfryzacja naszych cennych zbiorów bibliotecznych, które chcemy uchronić przed zniszczeniem.
Biblioteka do digitalizowania swoich zbiorów przystąpiła na początku kwietnia 2019 roku. Do końca 2021 roku mieliśmy zeskanowanych 2975 numerów czasopism, co w rezultacie daje 16 646 stron wszystkich skanów gazet.
Do tej pory zeskanowano:
„Gazeta Kujawska” – rocznik: 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954 oraz II półrocze 1955 r.
„Wiadomości Włocławskie” -1945 r.
„Robotnik” – 1948 r.
„ABC dla Włocławka i Kujaw”
„Tygodnik Ilustrowany” – 1884 r. (jeden numer).
Miejska Biblioteka Publiczna, digitalizując swoje zbiory chce uchronić je przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją, a także udostępnić on-line mieszkańcom miasta i regionu. Mamy nadzieję, że przekształcone cyfrowo materiały biblioteczne ukażą się w niedługim czasie i będą udostępnione dla czytelników przez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową.