Dziedzictwo Książnicy im. Adama Mickiewicza we Włocławku

Do biblioteki trafiła właśnie książka z 1934 roku, sygnowana pieczęcią samorządowej Książnicy im. Adama Mickiewicza we Włocławku, opatrzona numerem inwentarzowym 5520. Biblioteka ta została powołana w 1930 roku i mieściła się w nowo wybudowanym gmachu (projektu inż. Stefana Narębskiego) przy ulicy Słowackiego wraz z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i Muzeum Kujawskim (obecnie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej). Mimo, że obecna Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza liczy swoje istnienie od 1945 roku to z pewnością Książnica im. Adama Mickiewicza dała podwaliny włocławskiemu bibliotekarstwu publicznemu.
Włocławek w ówczesnym czasie liczył około 54 tysiące mieszkańców, był miastem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym z prężnie rozwijającą się siecią stowarzyszeń i związków wszelkiego typu: zawodowych, kulturalnych, sportowych, charytatywnych i innych, które również zakładały swoje biblioteki i czytelnie.
Z całą pewnością można jednak twierdzić, że Książnica im. Adama Mickiewicza była instytucją służącą wszystkim mieszkańcom i prawdopodobnie największą w mieście.