Dzieje Brześcia Kujawskiego

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku wzbogacił się o przekazane przez Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim regionalne pozycje książkowe pt. „Dzieje Brześcia Kujawskiego i ziemi brzeskiej, t.1 do roku 1918”.

Monografia ta jest naukowym opracowaniem zbiorowym autorów z różnych ośrodków akademickich i badawczych pod redakcją naukową pracowników Wydziału Historycznego UKW – dr hab. Dariusza Karczewskiego oraz dr Sławomira Łanieckiego. Wymieniony tom monografii liczy 314 stron, znalazło się w nim pięć rozdziałów, w którym opisana jest historia ziemi brzeskiej od czasów prehistorycznych do roku 1918.