„Dziennik Wieczorny”

„Dziennik Wieczorny” to pierwsze w historii dawnego województwa bydgoskiego pismo popołudniowe. Premierowy numer gazety ukazał się 1 stycznia 1959 roku w nakładzie 43 000 egzemplarzy. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został Zbigniew Gapiński, mający już za sobą pracę w „Gazecie Zachodniej” i „Gazecie Pomorskiej”.

„Dziennik Wieczorny” miał za zadanie zdobyć z marszu zaufanie czytelników. Oprócz zamieszczania komiksów, które przyciągały uwagę młodzieży, pismo zajmowało się tematyką poświęconą kulturze wysokiej. Na łamach periodyku publikowano recenzje i opisy wielu spektakli granych w tamtym czasie w Bydgoszczy. Drukując kupony gwarantujące zakup biletów teatralnych w obniżonej cenie, gazeta przyczyniła się do popularyzacji sztuki w mieście. Dziennikarze organizowali również plebiscyt na książkę roku. Dzięki temu do Bydgoszczy przyjeżdżali tak uznani pisarze, jak Ryszard Kapuściński, Jerzy Waldorff, Bogusław Wołoszański i Zygmunt Kałużyński.

„Dziennik Wieczorny” poświęcał swoje kolumny relacjonowaniu zmagań drużyn sportowych wywodzących się z województwa bydgoskiego. W gazecie można było znaleźć informacje dotyczące nie tylko regionu, ale także opisy najistotniejszych wydarzeń z Polski i całego świata. W swoim najlepszym czasie periodyk był sprzedawany w nakładzie 80 000 egzemplarzy.

W 1990 roku zlikwidowano wydawcę gazety, jakim była Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”. Zaczął się wtedy schyłkowy okres dla „Dziennika Wieczornego”. Wskutek zmian właścicielskich periodyk przestał być „popołudniówką”. Ostatecznie w 2000 roku „Dziennik Wieczorny” stał się wydawanym raz w tygodniu dodatkiem do „Gazety Pomorskiej”, a dwanaście miesięcy później zakończył swoją działalność.

W naszej bibliotece znajdziecie archiwalne numery „Dziennika Wieczornego” od 1985 do 1991 roku.

Przypominamy, iż wszystkie czasopisma udostępniane są na miejscu w Czytelni przy ul. Warszawskiej 11/13.
Zachęcamy do lektury.