GRUDZIEŃ

Data:Wydarzenia:
1.12.1939 r.(85) Niemcy rozpoczęli likwidację dzielnicy Grzywno, zamieszkałej
przez ok. 3000 tyś. osób
4.12.1884 r.(140) ur. się Jan Banasiak, działacz cechowy
4.12.1934 r.(90) ur. się Kazimierz Wiśniewski, działacz NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny, robotnik
5.12.1959 r.(65) zm. Jan Stefan Gutkowski, magister farmacji, nestor farmaceutów włocławskich
10.12.1939 r.(85) rozpoczęła się akcja wysiedlania włocławskich Żydów
15.12.1869 r.(155) ur. się Leon Paweł Marchlewski, profesor chemii fizjologicznej, profesor UJ, senator RP, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, brat Juliana Marchlewskiego
16.12.1994 r.(30) Włocławska Fabryka Lin i Drutu „Drumet” otrzymała nagrodę „Lidera Polskiego Biznesu” za rok 1994
17.12.1979 r.(45) zm. Czesław Łabęcki, oficer 14. pp, uczestnik ruchu oporu, współzałożyciel Radiofonii Przewodowej
przy Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji we Włocławku
17.12.1979 r.(45) przy ul. Stefana Żeromskiego na osiedlu Południe oddane zostało
do użytku targowisko miejskie
23.12.1979 r.(45) zm. Adrian Turczynowicz, dziennikarz, literat, działacz konspiracyjny i społeczny, redaktor konspiracyjnych gazetek „Ogniwo” i „Piorun”
24.12.1919 r.(105) ur. się Kazimierz Bieniecki, działacz polityczny i społeczny. I sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
we Włocławku
24.12.1884 r.(140) ur. się Adam Jankowski, ksiądz, filozof, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
27.12.1919 r.(105) ur. się Franciszek Wypijewski, nauczyciel, inspektor szkolny, dyrektor szkół
27.12.1934 r.(90) ur. się Jan Zdzisław Grześkowiak, archeolog, członek założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
30.12.1899 r.(125) ur. się Wiktor Szelągowski, uczestnik wojny polsko -bolszewickiej, wioślarz, pięciokrotny mistrz Polski
i trzykrotny zdobywca brązowego medalu na mistrzostwach Europy
w wioślarstwie
31.12.1974 r.(50) uruchomione zostało automatyczne połączenie telefoniczne z Bydgoszczą
31.12.1964 r.(60) do obszaru miasta włączone zostały tereny leśne o powierzchni 41.3 ha
z obrębu miejscowości Wieniec