GRUDZIEŃ

Data GRUDZIEŃ
1.12.1891r. (130) ur. się Franciszek Rogowski, kapitan administracji (piechoty) Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski
3.12.1891r. (130) ur. się Edmund Nowak, kapelan, historyk duszpasterstwa wojskowego, zamordowany przez NKWD, pochowany w Miednoje
4.12.1921r. (100) ur. się Edward Nadara, pułkownik, kombatant, uczestnik bitwy pod Lenino, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP we Włocławku
4.12.1941r. (80+) zm. siostra Walter z d. Jadwiga Mańkowska przełożona Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
6.12.1996r. (25+) zm. Józef Sadowski, działacz społeczny, polityczny i kulturalny, prezes zarządu wojewódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włocławku
6.12.2011r. (10+) zm. Janusz Koziński, prawnik, oficer policji, działacz społeczny
10.12.1936r. (85+) zm. Stanisław Gruchalski, ksiądz, prof. Seminarium Duchownego we Włocławku, wydawca i redaktor, publicysta, działacz społeczny i polityczny
15.12.1766r. (255+) zm. Adam Stanisław Grabowski h. Zbiświcz, biskup chełmiński, kujawsko-pomorski (włocławski) i warmiński; polityk i dyplomata
16.12.1996r. (25) podpisano umowę o kupnie 100% akcji „Delekty” przez norweską firmę „Rieberr and Son”
23.12.2016r. (5+) zm. Piotr Karol Pawłowski, historyk mediewista (samouk), kolekcjoner, bibliofil, odkrywca i popularyzator zapomnianych zabytków włocławskich, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek założyciel włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
23.12.2011r. (10+) zm. Jan Wypijewski, działacz społeczny, regionalista, autor publikacji
25.12.1966r. (55+) zm. Stanisław Bociański doktor medycyny, ordynator oddziału chirurgicznego i dyrektor Szpitala Miejskiego nr 1 we Włocławku, działacz konspiracyjny
26.12.2016r. (5+) zm. Marian Zdzisław Pawlak, historyk, prof. nauk humanistycznych, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, autor opracowań na temat szkolnictwa Kujaw i Włocławka
28.12.1901r. (120) ur. się Leon Skórczyński, nauczyciel, działacz ludowy i społeczny
28.12.1991r. (30+) zm. Wacław Piotr Kędzierski, lekarz, ordynator oddziału reumatologicznego oraz dyrektor naczelny Szpitala Ziemi Kujawskiej
28.12.1996r. (25+) zm. Tadeusz Kujawa, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-AK, działacz społeczny, przewodnik i krajoznawca OK PTTK
30.12.2016r. (5+) zm. Maria Danuta Betto, pielęgniarka, ceniona poetka