GRUDZIEŃ

DataWydarzenia
1.12.1912r.(110) ur. się Tadeusz Wawrzynkiewicz, działacz Stronnictwa Narodowego, kierownik w Kujawskich Zakładach Kawy Zbożowej i Środków Odżywczych, działacz społeczny
4.12.1862r.(160) oddana została do użytku kolej żelazna warszawsko – bydgoska
5.12.1972r.(50+) zm. Stanisław Karolak, żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, starosta włocławski
5.12.2012r.(10+) zm. Bohdan Kulesza, kombatant, nauczyciel w Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku
6.12.1962r.(60) Miejska Rada Narodowa zatwierdziła plan perspektywicznego rozwoju miasta do 1980r.
7.12.1912r.(110+) zm. Wincenty Teofil Popiel Chościak, biskup płocki, kujawsko-kaliski, arcybiskup warszawski
9.12.1882r.(140) ur. się Tadeusz Cyprian Fopp, polski nauczyciel, działacz społeczny, katolicki i polityczny, publicysta, współorganizator tajnego nauczania we Włocławku
10.12.1972r.(50+) zm. Włodzimierz Witold Pomirski, inżynier, Żołnierz Tajnej Armii Polskiej, dowódca III i IV Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych
14.12.1267r.(755+) zm, Kazimierz Konradowic, książę kujawski, łęczycki i sieradzki
15.12.1847r.(175) ur. się Walery Brochocki, artysta malarz, ilustrator
16.12.1872r.(150) ur. się Anton Iwanowicz Denikin, włocławianin, rosyjski oficer, generał Armii Imperium Rosyjskiego, dowódca Armii Ochotniczej
17.12.1962r.(60) w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął działalność oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
18.12.1922r.(100) powstała we Włocławku Powiatowa Kasa Chorych, która w 1932 r. przekształciła się w Ubezpieczalnię Społeczną
20.12.1917r.(105) ur. się Henryk Warecki, ekonomista, członek Włocławskiego Pogotowia Wojennego i Szarych Szeregów, instruktor Komendy Włocławskiej Chorągwi ZHP
21.12.1967r.(55+) zm. Józef Kazimierz Kłodawski, działacz niepodległościowy, społeczny i krajoznawczy
24.12.1967r.(55+) zm. Zygmunt Tyburski, ksiądz, dyrektor biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
26.12.1947r.(75+) zm. Maria Kretkowska z d. Straszewska, działaczka społeczno – katolicka, przewodnicząca ogólnopolskiego ruchu ziemianek
28.12.1847r.(175) ur. się Ignacy Fajans, lekarz, działacz społeczny