Henryk Humięcki

Dokładnie 80 lat temu oddział Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej „Pegaz” wykonał egzekucję na hitlerowskim zbrodniarzu i dowódcy SS w Warszawie, Franzu Kutscherze. Przypominamy dziś o tej rocznicy, ponieważ w akcji tej brał udział pochodzący z Włocławka Henryk Humięcki.

Henryk Humięcki urodził się 9 listopada 1920 roku we Włocławku. W czasie niemieckiej okupacji nosił konspiracyjny pseudonim „Olbrzym”. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w podziemną działalność Szarych Szeregów. W 1943 roku przeniesiono go do oddziału „Agat”, a już jako żołnierz „Pegaza” 1 lutego 1944 roku wziął udział w udanym zamachu, dokonanym na Franzu Kutscherze, w trakcie którego został ranny w pierś. Niespełna 2 miesiące później, rozkazem Komendanta Głównego Armii Krajowej, uczestników tej akcji, w tym także Henryka Humięckiego, odznaczono Krzyżem Walecznych.

Pochodzący z Włocławka żołnierz zginął 27. dnia powstania warszawskiego, kiedy bronił pałacu Krasińskich, znajdującego się na Starym Mieście. Pochowano go na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Nazwisko Henryka Humięckiego zamieszczono na pamiątkowej tablicy, mieszczącej się na terenie Kościoła Wszystkich Świętych i klasztoru Franciszkanów reformatorów we Włocławku. Upamiętnia ona wszystkich zamordowanych harcerzy Włocławskich Szarych Szeregów, walczących z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej.

W trakcie 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w naszej bibliotece obecna była wystawa, poświęcona wydarzeniom z tamtego trudnego okresu. Ekspozycja przedstawiała również sylwetki powstańców, wśród których znalazł się m.in. Henryk Humięcki.

Zdjęcie Henryka Humięckiego ps. „Olbrzymek”, „Olbrzym”. Autor nieznany. Źródło: Wikipedia.