Informacja ‼️

Informujemy, że w poniedziałek, 14 czerwca 2021 r. w bibliotece centralnej przy Placu Staszica 1 będzie wymieniana centrala telefoniczna. Tego dnia czynny będzie tylko telefon sekretariatu biblioteki i przestaną działać dotychczas obowiązujące numery wewnętrzne do poszczególnych działów. Wykaz nowych numerów wewnętrznych zostanie opublikowany na stronie www biblioteki.
Numery telefonów filii bibliotecznych pozostają bez zmian.