Jacek Dehnel – tłumaczenia

Już odliczamy dni do piątkowego spotkania z JACKIEM DEHNELEM, tymczasem dziś parę słów o naszym gościu lokalnie. A tak, i nie, nie chodzi tym razem o piękno włocławskich kamienic, a o jedną z profesji Jacka Dehnela – sztukę przekładu.
Obok m.in. najnowszego i w ogóle nowego tłumaczenia powieści „Gdy leżę, konając” Faulknera, o którym już wspominaliśmy, czy również nowego przekładu powieści Henry’ego Jamesa „The Turn of the Screw” – „Dokręcanie śruby” (w poprzednim znanej jako „W kleszczach lęku” ), znajdziecie w naszym katalogu i bibliotece „Loot and Loyalty” autorstwa Jerzego Pietrkiewicza, czyli „Zdobycz i wierność”.
Urodzony w Fabiankach Pietrkiewicz ukończył gimnazjum we Włocławku, studiował w Warszawie. Tworzył w Polsce i po polsku, w 1939 roku opuścił kraj i przez Rumunię oraz Francję jak wielu innych emigrantów trafił do Wielkiej Brytanii. Tu ukończył studia oraz uzyskał doktorat z anglistyki. W latach 1950–1979 był profesorem i wykładowcą literatury polskiej oraz kierownikiem Departamentu Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Londyńskim. Za jego najważniejsze dzieło naukowe uchodzi praca „Literatura polska w perspektywie europejskiej” (1986). [wikipedia]

Dopiero w latach 80. XX w. zaczęły pojawiać się w Polsce tłumaczenia niektórych jego angielskojęzycznych powieści oraz wiersze. Powieść „Zdobycz i wierność” z 1955 roku ukazała się po raz pierwszy w języku polskim w roku 2018 w przekładzie JACKA DEHNELA. Pietrkiewicz, którego kunszt (oraz dwujęzyczność – upraszczając) porównuje się do Josepha Conrada, zmarł w Londynie w 2007 roku, a jego prochy pochowane zostały w dwóch miejscach: pierwsza urna spoczęła w grobie rodzinnym w Szpetalu Górnym, druga w Skępem. Został patronem m.in. Publicznej Szkoły Podstawowej w Fabiankach oraz biblioteki w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku. [wikipedia]

A tak m.in. pisze DEHNEL w posłowiu do książki:

„Jest rok 1607. Tobias Hume, żołnierz, kompozytor i wynalazca, pojawia się w kresowej wiosce jak rozbitek na brzegu wyspy, mając tylko ubranie na grzbiecie oraz symbole swojego zawodu i swej sztuki: rapier i violę da gamba. Mówi wprawdzie po polsku, ale nauczył się go już na miejscu, jako najemnik (podobnie jak Jerzy Pietrkiewicz, który przybył do Anglii nie znając języka), gdziekolwiek jednak trafia, wszędzie nazywany jest nieodmiennie „Cudzoziemcem”. I choć włada polszczyzną lepiej niż miejscowy dziedzic, pochodzący ze Szkocji Seton-Setoński – który (ze „starej imigracji”) stał się pełnoprawnym polskim szlachcicem – Hume zawsze pozostanie obcym […]
To kronika emigracyjnej depresji, szukania swojego miejsca w świecie o niejasnych regułach gry, gdzie autochtoni, bez względu na toczone między sobą boje, zawsze są w pewnym sensie sprzymierzeni przeciw obcemu. Po kilku latach wysiłków Hume jest wprawdzie – w przeciwieństwie do większości dramatis personae – żywy, ale równie samotny i biedny co w pierwszej scenie. Jedyne, co mu pozostało, to świadomość, że postąpił uczciwie. I wydana gdzieś daleko książeczka, której egzemplarz zresztą przepadł.”
(Posłowie, „Zdobycz i wierność”, Jerzy Pietrkiewicz, przekład Jacek Dehnel, Warszawa, 2018)

Zapraszamy na spotkanie autorskie oraz do naszego katalogu i bibliotek po książki: https://tinyurl.com/yc8nc262

(Emila Szczepańska, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów)