KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Koła Przyjaciół Biblioteki, jako Stowarzyszenia zwykłe działają w:

Bibliotece Głównej – Centrali, ul. Warszawska 11/13

Filii nr 2, ul. Dziewińska 17

Filii nr 3, ul. Toruńska 87

Filii nr 6, ul. Żytnia 66/68

Filii nr 7, ul. Kapitulna 22A

Filii nr 8, ul. Olszowa 9

Filii nr 9, ul. Sielska 6

Filii nr 11, ul. Łęgska 28

To stowarzyszenia, których głównym celem jest propagowanie  i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa. Członkiem Koła może być każdy czytelnik biblioteki, który złoży pisemną deklarację i opłaca składkę członkowską. Ze składek kupowane są książki, które stanowią własność filii, przy której działa Koło i które użyczane są do wykorzystania przez jej czytelników.

Ze składek członków zakupiono:

  • w 2017 roku 1383 egzemplarze książek za 33352,05 zł,
  • w 2018 roku 1653 egzemplarze książek za 38 783,58 zł,
  • w 2019 roku 1597 egzemplarzy książek za 38 331,80 zł.