KOŁA PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Koła Przyjaciół Biblioteki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Z. Arentowicza we Włocławku powstały z inicjatywy Czytelników i pierwsze z nich zostały zarejestrowane w 2001 roku jako stowarzyszenia zwykłe. 

Głównym ich celem jest propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa. Członkiem KPB może zostać każdy czytelnik biblioteki, który złoży pisemną deklarację i opłaca składkę 5 zł miesięcznie. Ze składek kupowane są książki, które stanowią własność Biblioteki, przy której działa Koło, a które użyczane są jego członkom. Po ich przeczytaniu przez czytelników należących do KPB książki trafiają do księgozbioru dostępnego wszystkim czytelnikom Biblioteki.

KPB działają przy:

Bibliotece Głównej – Centrali, Plac Staszica 1

Filii nr 2, ul. Dziewińska 17

Filii nr 3, ul. Toruńska 87

Filii nr 6, ul. Żytnia 66/68

Filii nr 7, ul. Kapitulna 22A

Filii nr 8, ul. Olszowa 9

Filii nr 9, ul. Sielska 6

Filii nr 11, ul. Łęgska 28

Ze składek członków zakupiono:

– w 2017 roku 1383 egzemplarze książek za 33 352,05 zł,

– w 2018 roku 1653 egzemplarze książek za 38 783,58 zł,

– w 2019 roku 1597 egzemplarzy książek za 38 331,80 zł,

– w 2020 roku 1264 egzemplarzy książek za 31 355,78 zł.