Konkurs Fotograficzny „Sleeveface – mój portret z książką „

Termin składania prac na Konkurs Fotograficzny „Sleeveface – mój portret z książką” został przedłużony do 31 maja 2019 r. !

Filia nr 9 zaprasza amatorów fotografii do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Sleeveface – mój portret z książką”. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać nie więcej niż 3 fotografie o wymiarach 20 cm x 30 cm, wykonane dowolną techniką,  przedstawiające osobę/y z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała tak, aby powstało złudzenie połączenia fotografowanej osoby z okładką książki w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody !

Szczegółowy Regulamin Konkursu:

REGULAMIN KONKURSU Sleeveface mój protet z książką

zał. 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

zał. 2 – ZGODA na przetwarzanie danych

zał. 3 – OŚWIADCZENIE o posiadanych prawach

zał. 4 – ZGODA na wykorzystanie wizerunku

zał. 5 – ZGODA rodzica na udział dziecka