CENNIK OPŁAT I USŁUG

OPŁATY:

  • Kara za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych – 0,15 zł
    za każdy dzień zwłoki, kara liczona dla każdego przetrzymanego materiału bibliotecznego osobno, 
  • Monity (upomnienia) – wg aktualnej taryfy pocztowej dla przesyłki listowej nierejestrowanej,
  • Zniszczenie, uszkodzenie lub utrata materiałów i sprzętu – wycena wg  wartości rynkowej materiału,
  • Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł,
  • Uszkodzenie kodu kreskowego – 0,50 zł,
  • Zagubienie zawieszki z numerem- 20,00 zł.

CENNIK USŁUG

WYDRUK I KSERO CZARNO-BIAŁE (opłata za stronę):
A4 – 0,30 zł
A3 – 0,60 zł

WYDRUK I KSERO KOLOROWE (opłata z a stronę):
A4 – 1,60 zł
A3 – 3,20 zł

SKANOWANIE (opłata za stronę):
A4 – 1,00 zł