KSIĄŻKA NA TELEFON

1. „Książka na telefon”  daje możliwość zamówienia przez Czytelnika materiałów bibliotecznych, które zostaną dostarczone przez pracownika biblioteki pod wskazany adres.

2.  Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby powyżej 60. roku życia, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Włocławka, które posiadają kartę biblioteczną, a przed jej wydaniem podpisały kartę zobowiązania oraz nie mają zablokowanego konta.

3. Chęć skorzystania z usługi „Książka na telefon” należy zgłosić w bibliotece usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

4. Pracownik Biblioteki może odmówić realizacji usługi z uwagi na długość lub uciążliwość dojazdu do użytkownika.

Wykaz numerów telefonów do biblioteki głównej i filii na terenie miasta:

Wypożyczalnia – Warszawska 11/13
tel. 54 231-55-50

Filia Nr 1 – ul. Grodzka 2f
tel. 54 237-15-50

Filia Nr 2 – ul. Dziewińska 17
tel. 54 234-57-47

Filia Nr 3 – ul. Toruńska 87
tel. 54 231-53-34

Filia Nr 6 – ul. Żytnia 66/68
tel. 54 233-84-34

Filia Nr 8 – ul. Olszowa 9
tel. 54 231-57-17

Filia Nr 9 – ul. Sielska 6
tel. 54 236-18-20

Filia Nr 10 – ul. Kościelna 2
tel. 54 235-44-54

Filia Nr 11 – ul. Łęgska 28
tel. 54 420 – 12 – 11

Strefa Dziecka – ul. Warszawska 11/13
tel. 54 231-55-50 wew.13

Filia Dziecięca – ul. Kapitulna 22A
tel. 54 231-55-93