KWIECIEŃ

Data:Wydarzenia:
1979 r.(45) utworzony został Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
1.04.1889 r.(135) ur. się Stanisław Skrobański, nauczyciel wychowania fizycznego
we włocławskich szkołach, działacz harcerski i społeczny, propagator różnych dyscyplin sportowych
1.04.1904 r.(120) ur. się Kazimierz Józef Szulc, lekarz 4. Warszawskiego Pułku Strzelców Pieszych, uczestnik kampanii wrześniowej i walk w obronie Francji
w 1940 r.
2.04.1974 r.(50) zm. Władysław Giszter, ksiądz, filozof, profesor Wyższego Seminarium Duchownego i proboszcz parafii katedralnej we Włocławku
3.04.1809 r.(215) ur. się Józef Ostoja Stobiecki, ksiądz, kanonik kapituły katedralnej, członek Rady Miejskiej we Włocławku
5.04.1999 r.(25) zm. Romualda Hankowska z d. Pujdak, historyk sztuki, konserwator, działacz kultury, kierownik Muzeum Kujawskiego a później kierownik działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
6.04.1909 r.(115) ur. się Wojciech Gondek w zakonie Krystyn, franciszkanin, duszpasterz
we Włocławku
15.04.1944 r.(80) ur. się Stanisław Kazimierz Leszczyński, nauczyciel, poeta, rzeźbiarz w drewnie
16.04.2014 r.(20) zm. Stanisław Stefan Olejnik, ksiądz, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, teolog moralista, wykładowca polskich uczelni katolickich, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej
17.04.1869 r.(155) ur. się Rudolf Filipski, ksiądz, historyk kościoła, dyrektor Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, profesor we włocławskich szkołach kościelnych, redaktor czasopisma „Diecezja Kujawsko-Kaliska”
17.04.1919 r.(105) ur. się Marianna Ziomek w zakonie Donata, łączniczka w czasie II wojny światowej, bibliotekarka w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
18.04.1929 r.(95) utworzone zostało samodzielne przedsiębiorstwo „Kanalizacja i Wodociągi Miejskie”
19.04.1999 r.(25) zm. Tadeusz Perlicki, prokurator wojewódzki we Włocławku
20.04.1994r.(30) zm. Dominik Wyciechowski, wieloletni prezes Gminnej Spółdzielni w Wagańcu, działacz społeczny
21.04.1929 r.(95) zm. Józef Łytkowski, ksiądz, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku, dyrygent chórów katedralnych
21.04.2019 r.(5) zm. Bolesław Szubelko, inżynier budownictwa lądowego, kombatant
22.04.1989 r.(35) zm. Waldemar Dołęgowski, artysta plastyk, pedagog, przewodniczący Włocławskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków
22.04.1824 r.(200) zm. Antoni Grekowicz, przedsiębiorca, właściciel browaru
i cegielni, burmistrz i rajca włocławski
23.04.1329 r.(695) w niedzielę wielkanocną miasto zostało doszczętnie zniszczone przez Krzyżaków
23.04.1924 r.(100) ur. się Stanisław Janisz, rolnik, działacz chłopski i niepodległościowy, przewodniczący NSZZ „Solidarność Chłopska” Ziemi Dobrzyńskiej
i Kujawskiej
25.04.2009 r.(15) zm. Janusz Iliasz, adwokat, działacz społeczny i polityczny
26.04.1914 r.(110) ur. się Stanisław Librowski, ksiądz, archiwista, wykładowca uniwersytecki, wydawca źródeł i historyk kościoła