„Latoczytanie” – wakacyjny konkurs na recenzję książki

Zapraszamy do udziału w konkursie, skierowanym do dzieci i młodzieży, na recenzję książki przeczytanej podczas wakacji.

Prace konkursowe powinny zawierać opis wybranej lektury na wydruku komputerowym:
maksymalnie jedna strona format A4 – czcionka Times New Roman 12.

Prace konkursowe należy przesyłać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
Plac Staszica 1
87-800 Włocławek
z dopiskiem:
„Latoczytanie”

lub dostarczyć osobiście do siedziby głównej biblioteki przy Placu Staszica 1.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek”.