„Legendy Kujaw i Pomorza”

Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Urząd Gminy Choceń Romanowi Nowakowskiemu za podarowanie Bibliotece cennego wydawnictwa promującego dziedzictwo kulturowe naszego regionu ????.

„Legendy Kujaw i Pomorza”, bo o nich mowa, to zbiór najciekawszych podań województwa, które zebrali i spisali pasjonaci historii oraz znakomici bajarze: Danuta Czerwińska-Murawska, Małgorzata Jarocińska, Joanna Kiszkis, Krystyna Truszczyńska i Arleta Wróblewska, a wzbogacili ilustracjami: Wojciech Depczyńki, Jakub Jagoda, Tomasz Ściolny i Zbigniew Wołowiec.

Legendy wywodzą się z tradycji ustnej i przekazywane były z pokolenia na pokolenie, tworząc część życia codziennego, folkloru oraz tożsamości. Tym, co odróżnia legendę od mitu, bajki czy baśni, są jej związki z wydarzeniami i postaciami historycznymi oraz z istniejącymi w realnym świecie miejscami, zatem zawsze punktem wyjścia do powstania legendy był fakt historyczny, który stawał się pretekstem do stworzenia dalszej narracji. Później wkraczał gawędziarz, jego wyobraźnia, doświadczenie i umiejętności, tak życiowe, jak i literackie.

Wydanie niniejszej publikacja miało jeszcze jedno ważne zadanie – powstała ona jako propozycja do wykorzystania w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży. Legendy posiadają nie tylko walor terapeutyczny (biblioterapia), ale również ogromny walor edukacyjny – prezentują wzorce osobowe i poprawne postawy oraz zachowania, sposoby radzenia sobie z problemami, wzmacniają również poczucie korzeni, tożsamości, przynależności, wsparcia i bezpieczeństwa.

„Legendy Kujaw i Pomorza” opowiadają o ważnych postaciach, istotnych wydarzeniach i miejscach regionu. Rozbójnik Dąbek, Olendrzy z Nieszawki, czy rycerz Rypa, założenie Bobrowa, czy Świecia nad Wisłą, samo Świecie, Brześć Kujawski, czy Koneck – to tylko niektóre z nich. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej, zapraszamy do naszego katalogu i do biblioteki: ????
http://tinyurl.com/4nnwcyr9 ????????????
(Emilia Szczepańska, Dział Gromadzenia i Opracowania)