DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

Tematy lekcji bibliotecznych

1. Od malowidła naskalnego do e-booka. Forma książki na przestrzeni dziejów

2. „Włocławek i Kujawy – nasza Mała Ojczyzna”

3. „Katalog on-line, źródło wielu możliwości”

4. „Nie taki diabeł straszny, czyli bibliografia i opis bibliograficzny w praktyce”

5. Dokumenty Życia Społecznego, czyli druki ulotne

6. Zwyczaje andrzejkowe w tradycji Kujaw

7. Zwyczaje i tradycje Świąt na Kujawach (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

LEKCJE BIBLIOTECZNE O TEMATYCE REGIONALNEJ

8. „Siekiera, motyka…” czyli rzecz o Annie Jachninie

9. Zdzisław Arentowicz – patron Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

10. Włocławskie „Fantomy” Marii Kuncewiczowej

11. Czy Alfred Szklarski napisał przygody Tomka Wilmowskiego we Włocławku?

12. „Dwie łąki” na bulwarach, czyli Henryk Sienkiewicz we Włocławku

13. „Moje życie wśród książek”- Maria Danilewicz Zielińska – bibliotekarka polskiej emigracji

14. „Historia włocławskiego fajansu”

Oferta lekcji bibliotecznych proponowana jest dla uczniów szkół podstawowych od klas IV-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11/13 lekcje biblioteczne prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z Działem Informacji Regionalnej i Bibliograficznej. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 54/231 55 50 wew. 25. Przy zgłaszaniu grup uczniów prosimy o podanie liczby uczestników