DZIAŁ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNY

Tematy lekcji bibliotecznych

1. Od malowidła naskalnego do e-booka. Forma książki na przestrzeni dziejów

2. „Włocławek i Kujawy – nasza Mała Ojczyzna”

3. Józef Klemens Piłsudski i ojcowie polskiej niepodległości

4. Czytając Mickiewicza …

5. Stanisław Wyspiański Art…

6. „Katalog on-line, źródło wielu możliwości” – zajęcia praktyczne

7. „Nie taki diabeł straszny, czyli bibliografia i opis bibliograficzny w praktyce”

8. “Językowe łamańce i ortografia na wesoło” – kilka słów o dysleksji

9. Dokumenty Życia Społecznego, czyli druki ulotne

10. Zwyczaje andrzejkowe w tradycji Kujaw

11. Jak korzystać z encyklopedii i słowników?

12. Zwyczaje i tradycje Świąt na Kujawach (Boże Narodzenie, Wielkanoc)

13. Książki i biblioteki cyfrowe

NOWE TEMATY LEKCJI BIBLIOTECZNYCH O TEMATYCE REGIONALNEJ

14. „Siekiera, motyka…” czyli rzecz o Annie Jachninie

15. Zdzisław Arentowicz – patron Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

16. Włocławskie „Fantomy” Marii Kuncewiczowej

17. Czy Alfred Szklarski napisał przygody Tomka Wilmowskiego we Włocławku?

18. „Dwie łąki” na bulwarach, czyli Henryk Sienkiewicz we Włocławku

19. „Moje życie wśród książek”- Maria Danilewicz Zielińska -bibliotekarka polskiej emigracji

Oferta lekcji bibliotecznych nie jest stała, co jakiś czas jest poszerzana o kolejne tematy.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy Placu Staszica 1 lekcje biblioteczne prowadzone są po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny z Działem Informacyjno –  Bibliograficznym. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.: 54/231 55 50 wew. 25. Zwiedzanie biblioteki odbywa się tylko w godzinach: 8.00-10.00. Przy zgłaszaniu grup uczniów prosimy o podanie liczby uczestników