LIPIEC

Data LIPIEC
1916r.

(105) z inicjatywy PPS-Lewica w lokalu przy ul. Kilińskiego 12 powstał tzw. Klub im. Tadeusza Rechniowskiego, w którym komuniści na bazie działalności kulturalno-oświatowej szerzyli wśród robotników hasła rewolucyjne, dużą aktywność wykazywali bracia Leon i Henryk Purmanowie
1996r. (25) wychowanka Włocławskiego Klubu Judo, Aneta Szczepańska, zdobyła na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie srebrny medal w judo
1.07.1936r.

(85) w fabryce „Fajansu” zorganizowano strajk powszechny, pięć dni później pracę przerywają również zakłady: „Klaukego”, „Szwarca”, „Mühsamsa”, młotowni Gajewskiego i odlewni „Wisła”
1.07.1991r. (30) powstało przedsiębiorstwo Zakłady Mechaniczne „Ursus”
2.07.1931r. (90) ur. się Janusz Odrowąż Pieniążek, historyk literatury, pisarz, muzealnik, autor wielu książek i publikacji w tym „Rodem z Kujaw” wydanej przez Bibliotekę Publiczną we Włocławku
3.07.1986r. (35+) zm. Jerzy Bakier, ksiądz, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej we Włocławku, dyrektor Caritasu Diecezji Włocławskiej, redaktor czasopism kościelnych, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, działacz polonijny
4.07.1991r. (30+) zm. Kazimierz Leon Borkowski, handlowiec, plastyk amator, współzałożyciel i wieloletni kierownik techniczny Spółdzielni Przemysłu Ludowego”1 Maj” we Włocławku
5.07.1716r. (305) wznowił działalność cech piwowarów
6.07.1866r. (155) ur. się Bonawentura Metler, ksiądz, astronom, zamordowany przez Wermacht
10.07.1956r. (65) w mieście zorganizowano międzynarodowe zawody piłkarskie
11.07.2011r. (10+) zm. Czesława Krasińska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, kierowała Zgromadzeniem w czasach dyskryminacji komunistycznych, założycielka wielu domów zgromadzenia i placówek opiekuńczych
13.07.1616r. (405+) zm. Piotr Tylicki h. Lubicz, biskup chełmiński, warmiński, kujawsko-pomorski (włocławski) i krakowski, podkanclerzy koronny
14.07.1941r. (80) ur. się Czesław Trojankiewicz, nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Kujawskim, działacz ZHP
16.07.1651 r.
(370+) zm. Marek Korona (Corona), franciszkanin, filozof, teolog, kaznodzieja, pisarz polemiczny
17.07.1986r. (35+) zm. Jan Oświeciński, ksiądz, profesor w Seminarium Duchownym we Włocławku, członek kapituły katedralnej, filolog klasyczny
18.07.1991r. (30+) zm. Stefan Bettman, działacz partyjny i społeczny
20.07.1991r.
(30+) zm. Józef Władysław Jakubowski, inicjator budowy „Domu Rzemiosła” we Włocławku, rzemieślnik, działacz społeczny
20.07.1996r. (25+) zm. Anna Jachnina, dziennikarka radiowa, uczestniczka powstania warszawskiego, autorka tekstu najsłynniejszej piosenki wojennej Warszawy „Siekiera, motyka”, zaangażowana w dokumentowanie sztuki i kultury ludowej, współzałożycielka Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego
20.07.1831r. (190) Rosjanie zajęli Włocławek
21.07.1901r. (120) ur. się Stanisław Tomaszewski w zakonie Andrzej duszpasterz polonijny i misjonarz w Argentynie, franciszkanin
22.07.1951r. (70) uruchomiono miejską komunikację autobusową. Na początek Zakład Komunikacji Samochodowej otrzymał z demobilu trzy autobusy francuskiej marki Chausson, które wystarczyły na uruchomienie linii autobusowej nr1
23.07.1891r. (130) ur. się Apolinary Józef Leśniewski, ksiądz, dyrektor i budowniczy Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, więzień czasów stalinowskich w PRL
28.07.1881r. (140) ur. się Zygmunt Sędzimir, ksiądz, działacz społeczny, poseł na Sejm Ustawodawczy RP
29.07.1886r. (135) ur. się Stanisław Andrzej Majczyński, farmaceuta i działacz społeczny