LIPIEC

Data:Wydarzenia:
1994 r.(30) prezydentem miasta został ppk. Ryszard Chodynicki
3.07.1894 r.(130) zm. Florian Kosiński, ksiądz, członek kapituły katedralnej, administrator diecezji kujawsko-kaliskiej
8.07.1954 r.(70) zm. Tadeusz Cyprian Fopp, nauczyciel , działacz katolicki, współorganizator tajnego nauczania, publicysta
11.07.1874 r.(159) powstała włocławska straż pożarna jako Stowarzyszenie Straży Ogniowej Ochotniczej we Włocławku. Była jedną
z pierwszych tego typu jednostek w Królestwie Polskim
11.07.2004 r.(20) zm. Zofia Leokadia Rojewska, nauczycielka tajnego nauczania, działaczka społeczna
16.07.1934 r.(90) ur. się Bogumił Lewandowski, ksiądz, znawca liturgii kościoła i spraw Watykanu
19.07.1959 r.(65) w mieście odbyły się międzynarodowe zawody kolarskie juniorów z udziałem drużyn z Węgier, NRD i Polski
21.07.1904 r.(120) ur. się Feliks Aleksander Steinhagen, inżynier, przemysłowiec, współwłaściciel i dyrektor włocławskich fabryk celulozy i papieru, oficer14 pp, uczestnik wojny obronnej 1939r.
22.07.2009 r.(15) zm. Władysław Łukomski, działacz młodzieżowy, kombatant
24.07.2009 r.(15) zm. Władysław Józef Skrzypek, poseł, prezydent Włocławka, samorządowiec, polityk, społecznik, nauczyciel
25.07.1929 r.(95) ur. się Edward Dobija, wojewoda włocławski
27.07.1849 r.(175) ur. się Leopold Julian Kronenberg, finansista i działacz gospodarczy, właściciel dóbr i pałaców w Wieńcu
i Brzeziu
27.07.1819 r.(205) we Włocławku przebywał generał Józef Zajączek, późniejszy namiestnik Królestwa Polskiego
28.07.1559 r.(465) zm. Jan Dziaduski h. Jelita, biskup sufragan oraz archidiakon włocławski
29.07.1914 r.(110) ur. się Cecylia Skrocka w zgromadzeniu Cecylia, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi, katechetka
29.07.1894 r.(130) ur. się Władysław Nyke, nauczyciel, działacz społeczny, uczestnik walk o niepodległość w latach 1916-1920
31.07.1889 r.(135) ur. się Stanisław Kostka Ignacy Maternowski, ksiądz, doktor filozofii, archiwista