LISTOPAD

Data LISTOPAD
1991r. (30) powstała firma DGS S.A. produkująca metalowe zamknięcia do butelek i słoików
2011r. (10) dokonano rozbiórki zabytkowego Szpitala św. Antoniego wybudowanego w 1823r.
2016r. (5) uruchomiono Zakład radioterapii, który jest filią bydgoskiego Centrum Onkologii
1.11.1931r. (90+) zm. Samuel Jan Augsburg, ur. w 1862 działacz i weteran pożarnictwa
1.11.1941r. (80+) zm. Stanisław Wojsa, ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku, prefekt szkół włocławskich, działacz społeczny i polityczny, dyrektor Akcji Katolickiej we Włocławku, więzień i ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych
4.11.1836r.
(185) ur. się Zenon Chodyński, ksiądz, historyk Kościoła, rektor Seminarium Duchownego we Włocławku
4.11.1836r. (185)ur. się Stanisław Ksawery Chodyński, ksiądz, historyk Kościoła, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku i Uniwersytetu Warszawskiego, brat Adama i Zenona
5.11.1916r. (105) powstało Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych, wydawało ono pismo „Życie Szkolne”
6.11.1891r.
(130) ur. się Natalia Emilia Teofila Hecker w Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Magdalena, nauczycielka, malarka, poetka, siostra zakonna
6.11.1916r. (105) ur. się Amelia Gabryś w zgromadzeniu Augustyna, siostra zakonna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
7.11.1951r.
(70+) zm. Zygmunt Michał Wiśniewski, urzędnik, działacz niepodległościowy i społeczny, kolekcjoner kujawianów
7.11.1951r. (70) na placu centralnym miasta, odsłonięto Pomnik Wdzięczności żołnierzom radzieckim i polskim. W kwietniu 1994r. nastąpiła zmiana wyglądu i przeznaczenia pomnika, teraz upamiętnia żołnierzy polskich walczących na wszystkich polach bitewnych
11.11.1691r. (330+) zm. Bonawentura Madaliński h. Larissa, biskup płocki i kujawski
11.11.1946r. (75+) zm. Leon Paweł Marchlewski, profesor chemii fizjologicznej, prof. UJ, senator RP, wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności
15.11.1806r. (215) wojska francuskie wkroczyły do Włocławka
16.11.1966r. (55+) zm. Stefan Narębski, architekt, historyk sztuki, konserwator polskich i litewskich zabytków, artysta malarz, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
17.12.1971r. (50) w Zakładach Azotowych wyprodukowano pierwszą partię saletry amonowej
18.11.1926r. (95) ur. się Stanisław Osterloff, architekt wnętrz, malarz, grafik, poeta
19.11.1896r. (125) ur. się Józef Chmura, dyrektor Państwowego Gimnazjum Ziemi Kujawskiej
21.11.1831r. (190) ur. się Jan Śliwiński, duchowny katolicki, proboszcz we Włocławku, działacz charytatywny
22.11.1986r. (35+) zm. Jan Zaręba, biskup włocławski
23.11.1906r.

(115) ur. się Anna Malinowska z d. Estkowska, nauczycielka tajnego nauczania, kierownik Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 3, działaczka społeczna
23.11.2001r. (20+) zm. Jadwiga Wyględowska z d. Wojdyłło, kolporterka konspiracyjnych gazetek, więzień obozów koncentracyjnych, członek Kujawskiego Związku Polityczno – Literackiego
24.11.1936r. (85) ur. się Jan Szczepaniak, wojewoda włocławski, poseł na Sejm RP I i II kadencji, działacz ruchu ludowego oraz ochotniczego pożarnictwa
25.11.1971r. (50+) zm. Tadeusz Władysław Knapiński, długoletni nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku
27.11.1966r. (55+) zm. Irena Urszula Konwicka z d. Poradowska, nauczycielka tajnego nauczania, działaczka społeczno – kulturalna
29.11.1971r.
(50+) zm. Marianna Halagiera w zgr. Antonina, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi
30.11.1941r. (80) ur. się Barbara Kułakowska z d. Winczewska, nauczycielka zawodu we włocławskiej szkole położnych
30.11.1996r. (25) w mieście zaczęło nadawać radio Hit