LISTOPAD

DataWydarzenia
1997r.(25) Wojciech Gulin został powołany na stanowisko (ostatniego) wojewody włocławskiego
1.11.1942r.(80+) zm. Feliksa Dowmont z d. Szumańska, działaczka społeczna, radna miasta Włocławka
1.11.1947r.(75) ur. się Andrzej Witold Mietz, historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku
1.11.1987r.(35+) zm. Bronisław Stalkowski, ksiądz, więzień obozów koncentracyjnych, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela
3.11.1452r.(570) biskup Jan Gruszczyński erygował cech szewski, najstarszą organizację cechową w mieście
3.11.1892r.(130) ur. się Leon Purman, działacz ruchu robotniczego i związkowego
3.11.1932r.(90) ur. się Stefania Brygida Tesarczyk w zgr. Gracjana, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, referentka zgromadzeń zakonnych diecezji włocławskiej, katechetka
6.11.1887r.(135) ur. się Edmund Krauze, ksiądz, wykładowca seminarium duchownego i dyrygent chórów katedralnych
8.11.1867r.(155) ur. się Stanisław Pruski, ksiądz, długoletni urzędnik włocławskiej kurii diecezjalnej, działacz polityczny i społeczny
8.11.1917r.(105) ur. się Tadeusz Nowakowski, pisarz, publicysta, konspirator, reportażysta, dziennikarz, działacz polski na uchodźstwie
8.11.1922r.(100) ur. się Bolesław Henryk Andrychowski, pułkownik, pilot Sił Zbrojnych PRL
8.11.1967r.(55) w dzielnicy „Wschód” oficjalnie otwarto Zakłady Porcelany Stołowej
9.11.1912r.(110) ur. się Irena Spryszyńska, kurierka V Wydziału Łączności Komendy Okręgu Armii Krajowej Pomorze, organizatorka sekcji sanitarnej Wojskowej Służby Kobiet Obwodu Armii Krajowej Włocławek
10.11.1957r.(65+) zm. Roch Stańczak, muzyk, kompozytor, pedagog, długoletni organista katedralny i w kościele św. Jana Chrzciciela, represjonowany przez władze rosyjskie za granie pieśni patriotycznych
12.11.1967r.(55) w Muzeum Ziemi Kujawskiej otwarto wystawy: „Plakat rewolucyjny” i „Polacy w rewolucji 1917 roku”
12.11.1992r.(30+) zm. Wanda Helena Churska, nauczycielka Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, działaczka społeczna
13.11.1942r.(80+) zm. Janina Lech, współorganizatorka Kujawskiego Związku Polityczno – Literackiego, członkini Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej we Włocławku
14.11.1947r.(75+) zm. Antoni Ignacy Radomski, ksiądz, sekretarz generalny katolickich stowarzyszeń młodzieży diecezji włocławskiej, patron stowarzyszenia „Spójnia” we Włocławku
15.11.1622r.(400+) zm. Paweł Wołucki h. Rawicz, bp kamieniecki, łucki, włocławski (kujawsko-pomorski)
15.11.1882r.(140) ur. się Jerzy Edmund Marian Ciechomski h. Wąż, ziemianin, prezes Związku Ziemian we Włocławku
18.11.1982r.(40+) zm. Antoni Kotełko, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, profesor
20.11.1442r. (580) Chodecz otrzymał prawa miejskie
20.11.1932r.(90) ur. się Stanisław Wituła, polski elektromonter i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL VII kadencji
20.11.1992r.(30+) zm. Maria Makaruk, nauczycielka, uczestniczka tajnego nauczania, działaczka społeczna
23.11.2002r.(20+) zm. ks. Stanisław Librowski, archiwista, wydawca źródeł i historii Kościoła
24.11.1902r. (120) ur. się Leon Płoszay, grafik, malarz i nauczyciel rysunku, po wojnie włączył się w ruch odnowy życia kulturalnego w mieście, został też kierownikiem Referatu Kultury w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Funkcję tę pełnił do 1950 roku
24.11.1932r.(90) ur. się Janusz Juliusz Stefanowicz, dziennikarz i politolog, działacz Stowarzyszenia „Pax”, poseł na Sejm PRL VIII kadencji (1980-1985), ambasador PRL w Paryżu (1984-1989), prof. nauk humanistycznych
26.11.1967r.(55) w mieście występował Zespół Pieśni i Tańca „Czerkasy”
27.11.1952r.(70) ur. się Bogdan Ziółkowski, politolog, historyk, regionalista, nauczyciel akademicki UMK w Toruniu i WSHE we Włocławku, autor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących dziejów regionu
28.11.1942r.(80+) zginęła przez zgilotynowanie Wanda Daszkowska, członkini konspiracyjnego harcerstwa, kierowniczka archiwum Kujawskiego Związku Polityczno – Literackiego we Włocławku
29.11.2012r.(10+) zm. Danuta Siemińska, pedagog, kombatantka Włocławskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego