LISTOPAD

DataWydarzenie
1918 r.(105) powstała Rada Delegatów Robotniczych, konkurująca z radą Miasta o przejęcie władzy
2013 r.(10) oddano do użytku “pływającą scenę” na Wiśle
01.11.1323 r.(700) zm. Gerward z Ostrowa, biskup kujawski, polityk i dyplomata
01.11.1868 r.(155) zm. Roman Pacewicz, nauczyciel, autor podręczników
01.11.1903 r.(120) ur. się Józef Jaźwierski, polonista, działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, współpracownik czasopisma „Ognisko Nauczycielskie”, podporucznik piechoty
03.11.1778 r.(245) zm. Ludwik Karol Bartoszewski, ksiądz, członek włocławskiej kapituły katedralnej
04.11.1928 r.(95) ukończono budowę przystani wioślarskiej i obiektów sportowych przy ul. Piwnej. Fundatorem obiektu był Jerzy Bojańczyk
04.11.2018 r.(5) zm. Edward Dobija, wojewoda włocławski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
07.11.1963 r.(60) zm. Stanisław Ossowski, socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Warszawskiego
09.11.1888 r.(135) ur. się Feliksa Szałwińska, nauczycielka, działaczka społeczna
09.11.1963 r.(60) nastąpiło uroczyste otwarcie szpitala Ziemi Kujawskiej im. Władysława Antoniego Glizińskiego przy ul. Wienieckiej 43. Inwestycję rozpoczęto w 1955r.
10.011.1908 r.(115) ur. się Piotr Franciszek Tomaszewski, profesor i wojenny rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, żołnierz AK, ksiądz
11.11.1918 r.(105) Włocławek odzyskał wolność. Ostatni żołnierze garnizonu niemieckiego opuścili miasto w nocy z 12 na 13 listopada. Pierwszym prezydentem miasta został Jerzy Bojańczyk
13.11.1813 r.(210) ur. się Klemens Skupieński, prałat kapituły katedralnej włocławskiej, administrator diecezji kujawsko – kaliskiej
13.11.1843 r.(180) ur. się Stanisław Kostka Chmielewski, wikariusz katedry włocławskiej
15.11.1018 r.(105) ur. się Ewa Przybyszewska, pediatra, sanitariuszka powstania warszawskiego, ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Ziem Kujawskiej
17.11.1888 r.(135) ur. się Andrzej Nodzyński, profesor Wyższego Seminarium Duchownego i dyrygent chóru katedralnego we Włocławku, ofiara terroru niemieckiego z okresu II wojny światowej
17.11.2003 r.(20) po raz pierwszy odegrano hejnał Włocławka z wieży dawnej siedziby Miejskiej Straży Ogniowej przy ul. Żabiej we Włocławku
19.11.1928 r.(95) ur. się Mieczysław Hajczuk, kapitan wojsk lotniczych, wiceprezes Zarządu i kierownik Aeroklubu Włocławskiego
21.11.2013 r.(10) zm. Zofia Żukowska z d. Łazowska, profesor nauk kultury fizycznej
24.11.1863 r.(160) rozstrzelany został Andrzej Bogusz, powstańczy naczelnik powiatu
25.11.2008 r.(15) zm. Waldemar Przybecki, twórca i prezes dyskusyjnego klubu filmowego „Ceramik”, organizator przeglądu polskich filmów fabularnych we Włocławku, animator kultury
27.11.1903 r.(120) ur. się Maria Woźnicka z d. Aprill, nauczycielka i organizatorka tajnego nauczania we Włocławku i powiecie włocławskim, żołnierz Armii Krajowej i Szarych Szeregów
29.11.1903 r.(120) ur. się Zofia Okołów-Hrynkiewicz, dr n. med, pionierka okulistyki włocławskiej, działaczka społeczna
30.11.1913 r.(110) ur. się Feliks Gruse, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, redaktor „Kroniki Diecezji Włocławskiej”, historyk kościoła, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
30.11.1903 r.(120) ur. się Józef Englert, lekarz chirurg, żołnierz Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej