Listopadowe lekcje biblioteczne

Listopadowe lekcje biblioteczne zgromadziły uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych, Szkoły Podstawowej nr: 10, 12 i 14. W sumie w zajęciach wzięło udział 112 uczniów.

Uczestnicy zajęć andrzejkowych poznali zwyczaje i wróżby, jakie były praktykowane na Kujawach i w Polsce.

Wszyscy z uwagą wysłuchali wykładów i dobrze bawili się podczas zajęć praktycznych z wróżbami.