LUTY

DataWydarzenie
1983 r.(40) Włocławek został członkiem Federacji Miast Kopernikowskich, zawiązanej w Toruniu w pięćset dziesiątą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika
1998 r.(25) zm. Sabina Oleradzka z d. Sępniak, organizatorka i nauczycielka tajnego nauczania we Włocławku
01.02.1923 r.(100) ur. się Stanisław Słowiński, oficer Wojska Polskiego, kombatant
01.02.1943 r.(80) zm. Stefan Pachnowski, prezydent miasta Włocławka
02.02.1493 r.(530) zm. Zbigniew Oleśnicki z Oleśnicy h. Dębno, podkanclerzy koronny, biskup kujawski, arcybiskup gnieźnieński
02.02.1973 r.(50) zm. Kazimierz Nowicki, działacz cechowy, starszy Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku
06.02.1923 r.(100) ur. się Stefan Bettmann (Bethmann), działacz partyjny i społeczny
08.02.1888 r.(135) ur. się Jan Nagórski, inżynier, pierwszy lotnik arktyczny
08.02.1908 r.(115) ur. się Maria Marcinkowska z d. Bartel, łączniczka i kurierka Komendy Okręgu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej Pomorze
08.02.1998 r.(25) zm. Feliksa Orszt z d. Kieszonka, łączniczka Inspektoratu Armii Krajowej Włocławek, uczestniczka powstania warszawskiego, działaczka społeczna
11.02.1863 r.(160) ur. się Stanisław Zygmunt Kaliszek, generał brygady Wojska Polskiego
12.02.1913 r.(110) ur. się Leokadia Eugenia Kołacz z d. Lachowska, nauczycielka tajnego nauczania, łączniczka w powstaniu warszawskim, kierowniczka szkół w Dębie Wielkim i Michelinie, działaczka społeczna i ZHP
15.02.2003 r.(20) zm. Włodzimierz Fijałkowski, profesor medycyny, ginekolog i położnik, wykładowca medycyny pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych
17.02.1578 r.(445) przywilej Stefana Batorego potwierdza, na prośbę biskupa Stefana Karnkowskiego, wcześniejsze nadania dla miasta
18.02.1838 r.(185) ur. się Aleksander Piekarski, ksiądz represjonowany za udział w „podburzaniu” do powstania styczniowego
19.02.1923 r.(100) ur. się Konrad Jerzy Krzysztofek, instruktor harcerski, członek Szarych Szeregów, działacz turystyczny
19.02.1938 r.(85) ur. się biskup sufragan włocławski Roman Andrzejewski. Wybitny mówca i humanista, krajowy duszpasterz rolników. Zaangażowany w reaktywowanie szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku
22.02.1933 r.(90) ur. się Tadeusz Alojzy Korpusiński (właściwie Korpusik), wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, członek komisji diecezjalnych
24.02.1893 r.(130) ur. się Wacław Tomaszewski, drukarz, księgarz, redaktor
24.02.1993 r.(30) zm. Leon Stankiewicz, działacz ludowy, nauczyciel, poeta
25.02.1948 r.(75) ur. się Danuta Siemińska, pedagog, Komendantka Włocławskiej Chorągwii Związku Harcerstwa Polskiego
25.02.1978 r.(45) zm. Julia Romualda Majczyńska, pierwszy lekarz dentysta we Włocławku
26.02.1908 r.(115) ur. się Franciszek Drzewiecki, wikariusz parafii Serca Jezusowego ze Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów, błogosławiony w gronie Męczenników II wojny światowej
27.02.1888 r.(135) ur. się Wacław Lipszyc-Lipski, lekarz medycyny, jeniec obozu w Starobielsku
27.02.1898 r.(125) ur. się Edward Markiewicz, kapral, ordynans kapitana Charlesa de Gauelle´a, legionista, pracownik administracyjny PKP