LUTY

DataWydarzenia
1947r.(75) stan bezrobotnych w mieście objął około 3000 osób co stanowiło ok. 8,5% ogółu mieszkańców
1.02.1682r.(340) ur. się Antoni Sebastian Dembowski, biskup płocki i kujawski
1.02.1912r.(110+) zm. Ludwik Aleksander Buszard, malarz i pedagog pochodzenia francuskiego
1.02.1912r.(110) ur. się Cecylia Zielińska, działaczka społeczna, plastyczka i poetka, swoje wiersze publikowała w licznej prasie, almanachach i zbiorkach autorskich
1.02.1967r.(55) rozpoczęła się rozbudowa Kujawskiej Fabryki Manometrów
1.02.2002r.(20) rozpoczęła działalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa obecnie Państwowa Uczelnia Wyższa
2.02.1922r.
(100) biskup Stanisław Zdzitowiecki erygował nową parafię – św. Stanisława na osiedlu Bularka – Łanieszczyzna (obecnie ul. Wiejska). Budowa trwała do 1936 r. Do tej pory w mieście, przez 900. lat istniała jedna parafia św. Jana Chrzciciela
2.02.2002r.(20+) zm. Henryk Domagała, artysta malarz, projektant wnętrz, rolnik
4.02.1947r.
(75) ur. się Aleksander Lewandowski, nauczyciel, działacz ZHP, redaktor włocławskiego oddziału „Gazety Pomorskiej”, kierownik biura Prasowego Urzędu Miasta we Włocławku
4.02.1999r.(85) ur. się Tadeusz Perlicki, prokurator wojewódzki we Włocławku
5.02.1857r.(165) siedziba biskupa na stałe powróciła do Włocławka (165) odbył się ingres biskupa Michała Jana Marczewskiego
6.02.1922r.(100) ur. się Elżbieta Piwek-Białoborska – artystka ceramik, projektantka dekoracji malarskich oraz wzorów dla Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej
9.02.1962r.(60) ur. się Stefania Tobiasz po mężu Bukowska piłkarka ręczna, mistrzyni Polski. W reprezentacji Polski wystąpiła 116 razy, zdobywając 209 bramek. Jej pierwszą drużyną był zespół MKS Junak Włocławek, gdzie trenował ją Ryszard Jung
11.02.1927r.(95+) zm. Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, biskup diecezjalny włocławski w latach 1902–1927 (do 1925 kujawsko – kaliski). Rozwinął w diecezji działalność wydawniczą i założył „Ateneum Kapłańskie”
12.02.1922r.(100) ur. się Zenobia Eugenia Adamska z d. Góralska, członek zaprzysiężony Kujawskiego Związku Polityczno – Literackiego i Kujawskiego Stowarzyszenia Społeczno – Literackiego, kolporterka konspiracyjnych gazetek, więźniarka niemieckich obozów koncentracyjnych
13.02.1947r.(75) ur. się Julian Józef Dominikowski, właściciel drukarni, edytor, poeta
17.02.1967r.(55) oddano do użytku nową filię Biblioteki Miejskiej przy ul. Barskiej
18.02.1957r.(65) w sali Muzeum Ziemi Kujawskiej odsłonięto portret działacza PTTK, regionalisty, Zdzisława Walentego Arentowicza – od 2005 roku patrona Miejskiej Biblioteki Publicznej
19.02.1917r.(105+) zm. Michał Lorentowicz, ksiądz, kanonik kapituły katedralnej, urzędnik w konsystorzu włocławskim
20.02.1902r.(120) ur. się Leon Kostrzewski, działacz polskiego ruchu robotniczego
21.02.1922r.(100+) zm. Idzi Benedykt Radziszewski, ksiądz, profesor i rektor Seminarium Duchownego we Włocławku, założyciel i pierwszy rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
23.02.1937r.(85+) zm. Leopold Julian Kronenberg, finansista i działacz społeczny, właściciel pałaców w Wieńcu i Brzeziu
26.02.1942r.(80+) zm. Wojciech Stanisław Gondek w zakonie Krystyn, duszpasterz we Włocławku, franciszkanin, męczennik II wojny światowej, błogosławiony
26.02.1942r.(80+) zm. Józef Szymak, ksiądz, wychowanek włocławskiego Seminarium Duchownego, dyrektor Drukarni i Księgarni Diecezjalnej, redaktor, działacz społeczny, więzień i ofiara koncentracyjnych obozów niemieckich
27.02.1992r.(30) ogłoszono upadłość Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej