MAJ

Data:Wydarzenia:
1959 r.(65) na spotkanie z aktywem polityczno – społecznym przybył Aleksander Zawadzki, przedwodniczący Rady Państwa, wizytował również budowę szpitala przy ul. Wienieckiej
1.05.1899 r.(125) ur. się Stanisław Jakub Skarżyński, podpułkownik, pilot Wojska Polskiego
1.05.1904 r.(120) odbyła się wielka manifestacja włocławskich robotników
1.05.1949r.(75) powstała i zapoczątkowała działalność stacja pogotowia ratunkowego
1.05.1964 r.(60) na Starym Rynku odsłonięto pomnik Juliana Marchlewskiego
1.05.1984 r.(40) zm. Józef Roman Sasak, poseł na Sejm PRL, działacz społeczny, polityczny i związkowy
3.05.1989 r.(35) zm. Mieczysław Nejman, major Wojska Polskiego, oficer 14. Pułku Piechoty
5.05.1884 r.(140) ur. się Leon Kowalewski, sekretarz Szkoły Handlowej we Włocławku, urzędnik magistratu
5.05.1959 r.(65) lotnisko i hangar Aeroklubu zostały oddane do użytku
7.05.1894 r.(130) ur. się Stanisław Rzeczycki, podkomisarz Policji Państwowej , komendant powiatowy we Włocławku
7.05.2014 r.(20) zm. Andrzej Witold Mietz, historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku
8.05.1864 r.(160) ur. się Jan Nepomucen Fijałek, ksiądz, wykładowca uniwersytecki, wydawca
9.05.1884 r.(140) ur. się Czesław Gajzler, prezydent miasta Włocławka i starosta powiatu włocławskiego
10.05.1929 r.(95) ur. się Izydor Wiesław Dziubiński, matematyk
10.05.1999 r.(25) zm. Barbara Kułakowska
z d. Winczewska, położna i nauczycielka tego zawodu
14.05.1909 r.(115) ur. się Stanisław Pokorowski, kupiec, współorganizator powojennego handlu włocławskiego, żołnierz Armii Krajowej
15.05.1999 r.(25) zm. Tadeusz Wiliński, kowal,
twórca ludowy
15.05.1674 r.(350) zm. Florian Kazimierz Czartoryski, biskup poznański, kujawski, prymas Polski
16.05.1609 r.(415) zm. Maciej Pstrokoński h. Poraj
z Burzenina, biskup przemyski
i włocławski
18.05.1969 r.(55) zm. Cecylia Moszczyńska
z d. Pawłowska, nauczycielka tajnego nauczania, dyrektorka Liceum
dla Wychowawczyń Przedszkoli, działaczka społeczna
20.05.1929 r.(95) nastąpiło uroczyste wprowadzenie nowego biskupa diecezji włocławskiej Karola Mieczysława Radońskiego do katedry
21.05.1874 r.(150) ur. się Witold Emil Piasecki, lekarz, twórca i ordynator oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala św. Antoniego we Włocławku, działacz polityczny, społeczny i samorządowy
23.05.1834 r.(190) pięcioddziałową szkołę klasztoru ojców reformatów przemianowano
na szkołę elementarną i podzielono
na katolicką oraz ewangelicką
25.05.1884 r.(140) ur. się Józefa Majchrowicz
z d. Prawowska, artystka malarka, pedagog
25.05.1909 r.(115) ur. się Zdzisław Mrożewski, aktor teatralny i filmowy, reżyser, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie
26.05.1849 r.(175) ur. się Hugo Haack, przemysłowiec, właściciel fabryki maszyn i narzędzi rolniczych
26.05.1914 r. (110) ur. się Anna Jachnina, działaczka Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej i dziennikarka, autorka książki „Anegdoty i dowcipy wojenne” oraz tekstu najsłynniej piosenki powstania warszawskiego „Siekiera, motyka…”, więziona na Pawiaku, a następnie w obozach Auschwitz i Ravensbrück
26.05.1984 r.(40) zm. Stanisław Piecyk, nauczyciel muzyki, dyrygent orkiestr, harcmistrz, ppor. Ludowego Wojska Polskiego
28.05.1924 r.(100) ur. się Włodzimierz Mieczysław Gerko, regionalista, działacz społeczny
31.05.1994 r.(30) przez sąd została ogłoszona upadłość włocławskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych
31.05.2004 r.(20) zm. Franciszek Mularski, założyciel
i prezes Zarządu Aeroklubu Włocławskiego