MAJ

DataWydarzenie
01.05.1908 r.(115) ur. się Józef Roman Sasak, poseł na Sejm PRL, działacz społeczny, polityczny i związkowy
02.05.1888 r.(135) ur. się Zygmunt Michler, pedagog, działacz kultury
02.05.1933 r.(90) zm. Feliks Mikulski, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, dziekan włocławski, członek kapituły katedralnej, prezes Towarzystwa Wspomagania Biednych we Włocławku
03.05.1943 r.(80) zm. Szmuel Winter, kupiec zbożowy z Włocławka, miłośnik folkloru i języka żydowskiego, mecenas kultury i sztuki
04.05.1808 r.(215) ur. się Florian Kosiński, ksiądz, członek włocławskiej kapituły katedralnej, administrator diecezji kujawsko-kaliskiej
06.05.1983 r.(30) zm. Józef Woźniak, nauczyciel, animator sportu dzieci i młodzieży, działacz społeczny
08.05.1943 r.(80) zm. Mira Izbicka, żołnierka Żydowskiej Organizacji Bojowej i uczestniczka powstania w getcie warszawskim
09.05.2008 r.(15) zm. Stanisław Postolski, łącznik i szyfrant Wydziału II Komendy Okręgu Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej Pomorze
12.05.1893 r.(130) ur. się Antonina Orszt z d. Cieszyńska, łączniczka Wydziału V Łączności Komendy Okręgu Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej Pomorze
12.05.1949 r.(75) ur. się Wojciech Obernikowicz, współtwórca „Solidarności Chłopskiej” i odrodzonego Polskiego Stronnictwa Ludowego, działacz samorządowy, przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Włocławskiego
13.05.1878 r.(145) ur. się Piotr Kremer, profesor i wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, teolog, ksiądz
13.05.1988 r.(35) zm. Genowefa Wolna w zgromadzeniu Eugenia, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, długoletnia ekonomka generalna
16.05.1368 r.(655) zm. Maciej Gołańczewski, biskup włocławski
17.05.1868 r.(155) ur. się Piotr Czapla krypt. P.C., ksiądz, moralista, wykładowca teologii ascetyczno-mistycznej i rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
19.05.1883 r.(140) ur. się Stanisław Boryssowicz, prezydent miasta Włocławka
20.05.1893 r.(130) ur. się Michał Lubicz–Sawicki, porucznik Wojska Polskiego, oficer V batalionu kolejowego
21.05.2013 r.(10) zm. Irena Wadoń, nauczycielka, założycielka i przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet we Włocławku
22.05.2003 r.(20) zm. Maria Danilewicz Zielińska, pisarka, bibliotekarka, krytyk i historyk litratury
23.05.1898 r.(125) zm. Bogumił Aspis, nauczyciel, publicysta, literat, animator życia kulturalnego we Włocławku
23.05.1958 r.(65) ur. się Benedykt Michewicz, prezes Spółki ANWIL S.A., menadżer przemysłu chemicznego
24.05.1943 r.(80) zm. Tosia (Taube, Tusia) Altman, działaczka żydowskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej, uczestniczka powstania w getcie warszawskim
24.05.1953 r.(70) zm. Ludomił Pułaski, ziemianin, działacz polityczny i społeczny, senator RP, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
29.05.1953 r.(70) zm. Józef Zawiślak, prezydent Włocławka, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włocławku, nauczyciel
31.05.1938 r.(85) ur. się Barbara Janina Otto, członkini Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, pielęgniarka, zapoczątkowała kościelną domową akcję pielęgnacji ubogich Włocławka, działaczka charytatywna
31.05.1973 r.(50) zm. Stefan Biskupski, ksiądz, prawnik, wykładowca, redaktor, profesor