MAJ

DataWydarzenia
1.05.1932r.
(90+) zm. Józef Dionizy Szczepański, dyrektor Włocławskiej Szkoły Handlowej w latach 1909-1916, bronił polskiego charakteru szkoły, dbał o wszechstronny rozwój młodzieży, inicjował działanie kół i organizacji w szkole, był ojcem Marii Kuncewiczowej
1.05.1967r.(55) II LO otrzymało imię Mikołaja Kopernika. Dla upamiętnienia tego wydarzenia na gmachu szkoły wmurowano tablicę z rzeźbą astronoma wykonaną przez Franciszka Kwiatkowskiego
2.05.1907r.(115) rozpoczęło działalność Towarzystwo Biblioteki i Czytelni im. Adama Mickiewicza
2.05.1977r.(45+) zm. Roman Stanisław Kozłowski, urodzony we Włocławku, paleontolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel czasopism „Paleontologia Polonica” (1929), oraz „Acta Paleontologica Polonica”
4.05.1942r.(80+) zm. Stefan Downar, ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku, działacz społeczny, poseł na sejm
5.05.1987r.(35+) zm. Łucja Kałużewska, działaczka konspiracyjna, lekarka.
6.05.1942r.(80+) zm. Henryk Kaczorowski, ksiądz, teolog, rektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, więzień i ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych, błogosławiony w gronie 108 męczenników II wojny światowej.
8.05.1857r.
(165) ur. się Teodor Buchholz, malarz związany z Petersburgiem. Był synem właściciela drukarni we Włocławku Teodora Gustawa Buchholza
8.05.1907r.(115+) zm. Konstanty Waberski, ksiądz profesor Seminarium Duchownego we Włocławku, członek kapituły katedralnej
8.05.1997r.(25+) zm. Henryk Dąbrowski, włocławski poeta. Debiutował w 1971 r. w „Radarze”. W latach 1990-1993 był sekretarzem włocławskiego ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i członkiem Rady Programowej Włocławskiego Centrum Kultury.
10.05.1902r.(120) ur. się Maria Biesiada z d. Sudrawska, nauczycielka tajnego nauczania we Włocławku
12.05.1972r.(50+) zm. Aleksander Zabłocki, major Wojska Polskiego, oficer 14. pułku piechoty
15.05.1877r.(145+) zm. Jan Kazimierz Karol Woyda, komisarz i naczelnik obwodu i powiatu kujawskiego w latach 1838-1847. Przyczynił się do zmiany nazwy powiatu z kujawskiego na włocławski, oraz stworzył warunki (decyzje, projekty, środki) pod budowę siedziby władz powiatowych przy ul. Nowej 17, obecnie 3 Maja, który teraz stanowi zabytek dziewiętnastowiecznej polskiej architektury
18.05.1942r.(80+) zm. Jan Oprządek w zakonie Marcin, franciszkanin, męczennik II wojny światowej, błogosławiony
20.05.1927r.(95) wmurowany został akt erekcyjny pod budowę Okręgowej Elektrowni Miejskiej
20.05.1942r(80+) zm. Jakub Pankiewicz w zakonie Anastazy, franciszkanin, męczennik II wojny światowej, błogosławiony
22.05.1897r.(125) ur. się Stanisław Ossowski, socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego
25.05.1942r.(80+) zm. Wacław Kwarciński, ksiądz, wychowanek Seminarium Duchownego we Włocławku
28.05.1932r.
(90) rozpoczął działalność Katolicki Związek Zrzeszeń, Instytucji i Zakładów Wychowawczych i Opiekuńczych Diecezji Włocławskiej „Caritas”
28.05.1942r.(80+) zm. Michał Szwabiński, ksiądz, działacz społeczny i związkowy we Włocławku, więzień i ofiara obozu koncentracyjnego w Dachau
29.05.1907r.
(115) ur. się Maria Danilewicz Zielińska, pisarka, bibliotekarka, bibliograf, krytyk i historyk literatury, absolwentka włocławskiego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej, Honorowa Obywatelka Miasta Włocławek
29.05.1932r.(90) ur. się Zofia Żukowska z d. Łazanowska, profesor nauk kultury fizycznej