Maria Danielewicz Zielińska

Maria Danilewicz Zielińska urodziła się 29 maja 1907 r. w Aleksandrowie Kujawskim, miasteczku leżącym wówczas na granicy zaboru rosyjskiego i pruskiego.

Była córką Wilhelma Markowskiego, farmaceuty, i Antoniny z Korotyńskich, nauczycielki. Maria miała szczęśliwe dzieciństwo. Jej dom rodzinny pełen był książek.

W latach 1921-1924 uczyła się w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Mieszkała na stancji u Pani Wieczorkowej przy Zielonym Rynku. W 1924 r. zdała maturę. W późniejszych latach często wspominała Włocławek, Wisłę, katedrę czy księgarnię Zdzisława Arentowicza.

Maria Danilewicz Zielińska poświęciła międzywojennemu Włocławkowi powieść „Dom” (Londyn 1956 r., Włocławek 1997 r.). Tematyka kujawska pojawiała się też w licznych jej opowiadaniach.

W 1924 r. wyjechała na studia do Warszawy. Studiowała filologię polską i romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1927 r. wyszła za mąż za Ludomira Danilewicza , wtedy studenta wydziału elektrycznego Politechniki Warszawskiej, późniejszego inżyniera lotnictwa i twórcy maszyn szyfrujących. W 1929 r. otrzymała stopień magistra filozofii w zakresie filologii polskiej.

W latach 1929-1939 pracowała w Bibliotece Narodowej w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdała egzamin bibliotekarski i objęła funkcję sekretarza generalnego Rady Związku Bibliotekarzy Polskich.

W momencie wybuchu II wojny światowej opuściła Warszawę i w listopadzie 1939 r. zamieszkała w Paryżu. Pracowała w Biurze Poszukiwania Rodzin Polskiego Czerwonego Krzyża, a w latach 1940-1942 w Bibliotece Polskiej na wyspie Św. Ludwika. Od listopada 1940 r. przebywała w schronisku dla uchodźców w Aix-les-Bains w Sabaudii. Pełniła tam obowiązki „oficera oświatowego”.

W maju 1942 r. przedostała się do Portugalii, gdzie pracowała w Komitecie Opieki w dziale pomocy dla kraju i w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji w Lizbonie.

W sierpniu 1942 r. przybyła wraz z mężem do Londynu. Przez rok pracowała w biurze Funduszu Kultury Narodowej, a następnie w Bibliotece Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, która została przekształcona w Bibliotekę Polską i była miejscem spotkań oraz dyskusji Polonii z różnych części świata. Maria Danilewicz Zielińska kierowała nią przez 31 lat – do 1973 r. Trzykrotnie musiała walczyć o jej przetrwanie w latach: 1945, 1953 i 1965. Za te działania, na rzecz ratowania księgozbioru, Prezydent RP na Uchodźstwie, August Zaleski przyznał jej Krzyż Oficerski Orderu „Polonia Restituta”.

W 1947r. zdała angielski egzamin bibliotekarski, a w 1961r. w Londynie, na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, uzyskała doktorat.

W latach 1953-1987 na falach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa zrecenzowała ponad 250 książek wydanych na emigracji.

M. Danilewicz Zielińska była członkiem jury różnych komitetów czy towarzystw literackich oraz laureatką licznych nagród jak np. Fundacji A. Jurzykowskiego za działalność bibliograficzną i bibliotekarską (1969 r.). Należała do komitetów redakcyjnych wielu czasopism.

Twórczość literacką rozpoczęła w 1943 r. opowiadaniem „Od Tążyny”. Na jej dokonania twórcze składają się również prace o charakterze księgoznawczym, bibliograficznym, wspomnieniowym i edytorskim.

Została odznaczona: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem „Za Zasługi dla Kultury Polskiej”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po śmierci męża Ludomira Danilewicza (1971 r.), wyszła ponownie za mąż w 1973 r. za Adama Kazimierza Zielińskiego (1902-1991), prawnika, dyplomatę i bibliofila. Przerwała wówczas pracę w Bibliotece Polskiej i przeniosła się do domu męża w Portugalii, w Feijo pod Lizboną. W styczniu 2001 r. w pożarze spłonął dom M. Danilewicz Zielińskiej.

Maria Danilewicz Zielińska otrzymała Honorowe Obywatelstwo Aleksandrowa Kujawskiego (1998 r.) i Włocławka (1999 r.). Jej imię nosi także Szkoła Podstawowa w Stawkach.

Zmarła 22 maja 2003 r. w Feijo w Portugalii . Została pochowana 14 czerwca 2003 r. na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie Kujawskim.

Zachęcamy naszych Czytelników do obejrzenia filmu „Znani i nieznani” o przedstawionej powyżej sylwetce M. Danilewicz Zielińskiej oraz do przejrzenia naszego księgozbioru związanego z pisarką.