Most we Włocławku

W rocznicę otwarcia otwarcia nowo odbudowanego mostu przez Wisłę we Włocławku, relację z uroczystości czyta Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

Robotnik – 1948r. , nr 198, s. 3, z dn. 21 lipca

Zdjęcie mostu im. Marszała Edwarda Śmigłego – Rydza z roku 1937 pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego