NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

 

 

 

 

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup Nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych
w zbiorach bibliotek publicznych.

Wszystkie informacje na temat programu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019/

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka zakupiła:

w roku 2018 – 1222 egzemplarzy książek za kwotę 26 900,00 zł,
w roku 2017 – 1124 egzemplarzy książek za kwotę 25 191,00 zł,
w roku 2016 – 1384 egzemplarzy książek za kwotę 29 982,00 zł.

„Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.