Nasze zbiory w Wirtualnym Muzeum

Od 6 lat Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku realizuje projekt „Kultura w zasięgu 2.0” na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem tego projektu jest przede wszystkim digitalizacja naszych cennych zbiorów bibliotecznych, które chcemy uchronić przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją.
Biblioteka do digitalizowania swoich zasobów przystąpiła w roku 2019 r. i do końca zeszłego roku zostało zeskanowanych 4280 obiektów. Cyfryzacja naszych periodyków – na które pozwalają prawa autorskie objęła m.in.: „Gazetę Kujawską” (kilka roczników), „Wiadomości Włocławskie”, „ABC dla Włocławka i Kujaw” oraz inne czasopisma.

W zeszłym roku koordynatorzy projektu „Kultura w zasięgu 2.0” przeszli szkolenie w zakresie wpisywania swoich zasobów do Wirtualnego MuzeumKujaw i Pomorza.

Wirtualne Muzeum – to takie, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów i mają za zadanie dotrzeć do szerszej liczby odwiedzających.

W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, przystąpiła do serwisu Wirtualne Muzeum. Zapewni to wszystkim użytkownikom dostęp do źródeł, bezpośredni i łatwy wgląd do informacji, zdjęć oraz rysunków. Do tego serwisu nie należą, tylko same Biblioteki. Można tu zaliczyć takich partnerów jak: Centra Sztuki Współczesnej, Filharmonie, Ośrodki Kultury, Teatry i jak sama nazwa wskazuje Muzea.

Naszym zadaniem jest wprowadzanie zeskanowanych periodyków i udostępnienie on-line jak najszerszej liczbie czytelników. Zachęcamy użytkowników bibliotek i nie tylko do zapoznania się ze stroną serwisu i o zapoznanie z linkiem http://muzeum.kulturawzasiegu.eu.