O Afryce w Filii Dziecięcej nr 1

Maciej Kopczyński, podróżnik z Modrej Sowy, zabrał Czytelników Filii Dziecięcej nr 1 w podróż po afrykańskiej sawannie i dżungli. Opowiedział o tamtejszym klimacie, codziennym życiu, legendach i wierzeniach.

Spotkanie zostało  zrealizowane w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką II” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.