O powiecie włocławskim

Z kart historii Włocławka

185 lat temu, 17 sierpnia 1836 roku przeniesiona została z Brześcia Kujawskiego do Włocławka siedziba powiatu włocławskiego, dla której w latach 1844 – 1851 wybudowany został okazały gmach przy ul. 3 Maja, autorstwa Stefana Koźmińskiego.

W wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego, na ówczesnej mapie Polski pojawiły się województwa, a wśród nich inowrocławskie i brzesko – kujawskie. To drugie powstało w wyniku podziału Księstwa Kujawskiego. Stan ten trwał do II rozbioru Polski (1793 roku).

W 1807 roku – po utworzeniu Księstwa Warszawskiego, mocą dekretu Księcia Pruskiego, województwo brzesko-kujawskie zostało włączone w granice Księstwa do Departamentu Bydgoskiego. Po upadku Napoleona, na mocy Traktatu Wiedeńskiego, powstaje Królestwo Polskie – obejmując swoim zasięgiem również część ziem województwa brzesko – kujawskiego.

Na ich bazie zostaje utworzony powiat brzesko – kujawski z siedzibą w Brześciu Kujawskim do 1836 roku. W późniejszym okresie zmienia swoją nazwę – najpierw na powiat kujawski, a od 1836 roku nosi już nazwę powiat włocławski z siedzibą we Włocławku.

W 1842 roku władze carskie zmieniły nazwę Urzędów Municypalnych na magistraty. Magistrat składał się z sześciu wydziałów: administracyjnego, wojskowego, policyjnego, skarbowego, wydziału służby ogólnej, wydziału duchownego i oświecenia.

Po obszerniejsze informacje o powiecie zapraszamy do katalogu i biblioteki.