O rozbudowie Biblioteki Miejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku obchodzi w tym roku 75. rocznicę istnienia. Ten doniosły fakt, wskutek wybuchu pandemii, znajduje swe odzwierciedlenie jedynie w przestrzeni internetowej. Planowane bowiem uroczyste obchody jubileuszowe nie mogą być zrealizowane zamierzonym zakresie. Tym chętniej więc przywołujemy chlubną historię naszej placówki – najstarszej samorządowej instytucji kultury. Jak donosi „Gazeta Kujawska” z roku 1950 (w roku jubileuszu pięciolecia) Biblioteka Miejska we Włocławku była pierwszą otwartą biblioteką po wojnie na Pomorzu. Poniżej prezentujemy Państwu fragment artykułu dotyczącego powojennej rozbudowy Miejskiej Biblioteki:

„Już trzeciego lutego 1945 roku potrafiono zebrać ponad 25 000 książek. Wydobywano je z piwnic i strychów, gdzie przechowały w się najcięższy czas okupacji. W kilka tygodni później (11. 4. 45 r.) biblioteka oddana została do użytku czytelników tak bardzo spragnionych słowa polskiego. (…) W latach następnych ilość książek stale wzrastała, dzięki subwencjom zarówno Ministerstwa Oświaty jak i włocławskiego Zarządu Miejskiego. I tutaj niech znów mówią cyfry. Jeżeli w pierwszym roku po wyzwoleniu miasta wydano na powiększenie biblioteki 42.777 zł, to już w następnym 563.147 zł, w roku 1947 cyfra ta wzrosła prawie trzykrotnie i wynosi 1.578.000 zł, aby w roku 1948 podnieść się do 3.466.000 i wreszcie w 1949 roku wydano na kupno książek 3.785.606 zł. Wśród dzieł ostatniego okresu pięciokrotnie powiększyła się liczba o tematyce marksistowskiej. A plany na przyszłość? Oto w ramach planu sześcioletniego włocławska biblioteka miejska powiększy się prawie dwukrotnie w porównaniu z grudniem 1949 r. Jeszcze bardziej istotnym elementem jest rozrost sieci bibliotecznej przede wszystkim w zaniedbanych pod tym względem dzielnicach robotniczych. Powstaną więc w najbliższych latach nowe punkty biblioteczne na Bularce i na Szpetalu Dolnym, na Zazamczu i na Rakutówku, na Kokoszce i na krańcach ul. Żytniej i Polnej. Wszystkie placówki wyposażone zostaną nie tylko w dostateczną ilość dzieł beletrystycznych i naukowych, ale i w encyklopedie, słowniki, mapy, monografie…(…)”.