O Wyścigu Pokoju w „Gazecie Kujawskiej”

Kontynuujemy nasz cykl artykułów z „Gazety Kujawskiej” , traktujących o ważnych i ciekawych wydarzeniach we Włocławku sprzed pół wieku. Dziś Adrian Domanowski, pracownik Teatru Impresaryjnego we Włocławku, czyta artykuł o wyjątkowym zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta Wyścigiem Pokoju, największym amatorskim wyścigiem kolarskim po II wojnie w Europie Wschodniej.

Gazeta Kujawska,1971, nr 98,s. 6 ( 27 kwietnia)