Obchody Międzynarodowego Dnia Niewidomych

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomych, na zaproszenie Filii Książki Mówionej, przedstawiciel Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” – Cepelia zaprezentował nowy model czytaka – urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej. Czytak to urządzenie w pełni przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz dla seniorów. Spotkanie uatrakcyjniły wiersze poetek z Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów.