Obchody Tygodnia Bibliotek

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzony jest pod hasłem #Biblioteka. Włocławscy bibliotekarze również włączają się w obchody tego święta i przygotowali ciekawą ofertę dla czytelników i sympatyków biblioteki:

8-15 maja, Filia nr 2, ul. Dziewińska 17

„Trzy dni z życia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”-  głośne czytanie Dziennika (1957-1958)” z okazji 100. rocznicy urodzin autora

13 maja, godz. 11.30, Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68

Parada Bajkowa z udziałem przedszkolaków

13-15 maja, Filia nr 6, ul. Żytnia 66/68

„Odkrywamy bibliotekę”– zajęcia literacko – plastyczne

Terminy do uzgodnienia, Filia nr 8, ul. Olszowa 9

„Książkowe ABC…” – zajęcia edukacyjne  dla dzieci

Terminy do uzgodnienia, Filia nr 8, ul. Olszowa 9

„W Bajkowy Świat z Filią nr 8” – zajęcia literackie dla dzieci

Terminy do uzgodnienia, Filia dziecięca nr 2, ul. Dziewińska 17

„Kocham Cię Książko!” – zajęcia czytelniczo-plastyczne

Zapraszamy!