Otwarcie pracowni digitalizacji

28 maja 2019 r. w Bibliotece głównej przy ul. Warszawskiej 11/13 nastąpiło otwarcie Pracowni Digitalizacji, zrealizowanej      w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0”. Celem projektu jest digitalizacja zasobów, rozbudowa systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów oraz tworzenie narzędzi do dystrybucji treści w zakresie udostępniania zdigitalizowanych zasobów a na podstawie danych – budowa usług cyfrowych. Pracownia Digitalizacji została sfinansowana ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. ,                            Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. Wkład własny projektu pochodzi z  dotacji celowej Gminy Miasto Włocławek.  Więcej o projekcie znajdą Państwo TUTAJ.